Červenec 2008

Pro otrlé

31. července 2008 v 22:24 Kuriozity a zajimavosti
Kdo se bojí zubaře,a právě ho bolí zuby,ať si to tady raději přeskočí....
Zubaři v INDII
Tak copak vás bolí?
Jen si vše nachystám
Jdem na to....

ROUTE 66

29. července 2008 v 21:14 Zajimavá místa ve světě
MATKA CEST
,,Get Your Kicks on Route 66" ,,Pořádně se vodvaž na Route 66"
ROUTE 66 měří 2448 mil(1míle=1,6km),prochází 8 státy USA,také protíná mnoha velkými městy Chicago,Springfield,St.Louis,Oklahoma,Amarillo,Los Angeles...,vede i přes několik indiánských území-největším z nich je rezervace Navajů v Novém Mexiku.
ROUTE 66 vznikla ve 20.letech díky nutnosti rozšíření stávající dopravní sítě.Zejména na západě existovala do té doby jen nepřehledná změť cest,tratí,stezek a pěšin,vytvořených Indiány a bílými dobyvateli.ROUTE 66 se rychle stala americkou cestou číslo jedna.To,že spojovala východ se západem,přesně odpovídalo dávným touhám prvních osadníků putovat do neznámých končin Nového světa za lepším životem a za novou příležitostí.Říká se,že každý Američan alespoň jednou za svůj život cestoval po ROUTE 66.
V poli u cesty,jen pár mil od Amarilla,můžeme spatřit asi nejfotografovanější objekt na celé ROUTE 66-CADILLAC RANCH.Dílo,které v roce 1974 nechal postavit Texaský miliardář Stanley Marsh,je monumentálním holdem matce cest.
U Většiny starých benzinových pump už těžko doplníme pohonné hmoty,některé navždy zarůstají trávou,jiné jsou však udržovány a ošetřovány s velkou péčí.
Motely tu stojí mnoho desítek let,exteriér i interiér těchto motelů je plný nostalgie a vzpomínek na zašlé časy.Tlumené osvětlení a výborné jídlo nám rozhodně zpříjemní putování po ROUTE 66.
Tak příjemnou cestu za dobrodružstvím a...,,Get Your Kicks on ROUTE 66"

Velká čínská zeď

28. července 2008 v 11:42 Zajimavá místa ve světě
Velká zeď je největší stavbou světa.
Velká zeď se táhne v délce přes 6250km na severu Číny od Tichého oceánu až do Turkmenistánu.Její stavba započala již ve 3.stoletím a byla dohotovena za Dynastie Ming(1368-1644).
Mohutná zeď je 6 až 9 metrů vysoká,5 metrů silná,je dobře přehlédnutelná z cimbuří s obrannými věžemi a táhne se přes hluboká údolí i horské hřbety.Dřívější inženýři nekapitulovali před žádným terénním problémem.
Je viditelná z vesmíru?

Hannibal Barkas

27. července 2008 v 22:53 Záhady a tajemno kolem nás
HANNIBAL ANTE PORTAS ,,Nepřítel je před branami,,
Chtěl jsem být hrdinou překročit Himalaj,jak Hannibal Alpy...................
Když geniální stratég Hannibal vedl svoji armádu přes Alpy,chystal se pokořit říši,a stát se tak světovládcem.Neuspěl.Ale přesto po sobě zanechal nenapodobitelný otisk v dějinách.Kde vlastně převedl své může a obří tlustonožce přes zrádné hory?na konci října či začátkem listopadu.
Přitom se neví,kolik z původních 37 tlustokožců zrádnou pouť zmrzlými,kluzkými serpetinami přežilo.Z Hannibalových slov lze vyčíst,že právě tady možná neztratil ani jedno zvíře,a že tedy nikoli vysoké,zmrzlé Alpy,nýbrž paradoxně relativně nízké Apeniny se svými bažinami se posléze staly těžkým obrům osudnými
Hannibalovu zázračnou zbraň nezdecimovaly alpský chlad a mráz,ale dlouhá plahočivá horská cesta.Kartaginci s sebou nemohli vézt na mulách tolik potravy pro své čtyřnohé spolubojovníky,kolik jí sloni potřebovaly k pouhému doplnění obrovského výdeje energie.A tak když Hannibal sestoupil z hor,energetický deficit se projevil naplno:znaveni obři už další zkoušky své odolnosti v Apeninách prostě nepřestáli.

Egyptské pyramidy

25. července 2008 v 12:00
Mezi sedmi divy světa patří Egypské pyramidy-PROČ?
Pro svou mohutnost,,Hory kamenů,postavené na horách kamenů,,říká Filón.
Pro svou velkolepost,,Nejúžasnější architektonická myšlenka,která nemůže být překonána,,říká Goethe.
Pro svou nákladnost,,Marnivá pýcha faraónů,která stála nepředstavitelné peníze,,říká Plinius.
Pro svůj věk,,Všechno na světě má strach z času,ale čas má strach z pyramid,,říká arabské přísloví.
I pro vlastnosti,které nemají,,Svou polohou stravují pyramidy svůj stín,takže jej není vidět,,říka Hyginus a po něm Cassiodorus.
Je jich asi sedmdesát,možná osmdesát.Původně jich bylo víc,některé podlehly zubu času,jiné se propadly do moře pouštního písku.Piramida znamená v prostorové geometrii jednoduchý jehlan.Všechny Egypstské pyramidy nejsou ovšem pravidelnými jehlany.Nejstarší jejich formou je stupňovitá pyramida.
Pohled z letadla
Ale teď si už obujme sedmimílové boty a vypravme se na cestu do zemí za sedmi horami a sedmi moři,s kterými jsme se poprvé seznámili v pohádkách.
Kurs Egyptské pyramidy

Zbirohy

24. července 2008 v 11:39 Tajemná místa v Čr
Hnízdo Loupežníků
Z hradu Zbirohy,vestavěném do pískovcových bloků na uzkém ostrohu nad stejnojmenou osadou poblíž Turnova,se dochovaly romantické,lesem porostlé zříceniny.O jeho počátcích se můžeme jen dohadovat,vznikl někdy během 14.století.
Po husitských válkách,kdy hrad zůstal bez stálé posádky,se tu usadila loupežnická družina,která zle řádila v celém Pojizeří.Přepadala kupce na obchodních cestách,ale i osamělé mlýny,statky a dvory,loupila a mordovala,především různé cennosti,ukládala do hlubokých sklepení v hradním podzemí.
V čele loupežníků stál muž šlechtického původu,člověk mimořádně odvážný a silný,ale i nebývale krutý a zlý.Proto,že chodíval oblečen do černého pláště a v boji oblékl brnění tmavé barvy,vysloužil si převzdívku černý rytíř.Ale i na něj došlo.Když páni v okolí ztratili trpělivost a nehodlali dál snášet plenění svých statků,vytáhli na Zbirohy s vojskem.Lapkové se bránili udatně,ale marně.Zbirohy byly dobyty,loupežníci pochytáni a na místě oběšeni.Černý rytíř se pokusil zmizet v labyrintu skal byl však polapen a pak pro výstrahu veřejně sťat mečem.Ani smrt však jeho duši nepřinesla vykoupení.Jako přízrak musí za trest bloudit po hradě,kde za života páchal zlo.A bloudí tam dodnes.Mnozí by mohli přísahat,že ho tu spatřili,jiní měli pocit,že je odkudsi kdosi pozoruje.
Černý rytíř se zjevuje jako téměř neviditelný chvějivý fantom,jako průhledný obláček.Není známo,že by po smrti někomu ublížil.Ale kdoví,a tak si raději dávejme pozor.

Koloseum

24. července 2008 v 11:10 Zajimavá místa ve světě
Koloseum
Stavbu této gigantické arény zahájil v roce 72 císař Vespasianus a ukončil jeho syn Titus v roce 80.Provoz Kolosea určeného pro 50 000diváků zahájily ,,krvavé hry",které trvaly 100dní a nocí a během nichž bylo pobito na 5000 šelem.
Tři patra arkád(dole urození,nad nimi zámožní,nahoře plebs)bylo možné zakrýt plachtou před sluncem a deštem.Aréna měla dřevěnou podlahu pokrytou pískem,aby gladiátoři neklouzali v kaluži krve.Pro inscenované námořní bitvy bylo možné arénu naplnit vodou.
Z původního Kolosea zůstala do dnešních dnů pouhá třetina.

Nádherné přístavy světa

22. července 2008 v 23:24 Kuriozity a zajimavosti
Pro toho, kdo neví kam pluje ,není žádný přístav příznivý....doufám,že tady si každý najde svůj přístav
Vernazza Itálie
Madeira Portugalsko
Barcelona Španělsko
Nice Francie
Mykonos Řecko
San Tropez Francie
Sidney Austrálie
Monako Francie
Kyrenia Kypr
Hong kong China
Sv.Julians Malta
Tenby Velká Británie

Hrad Houska

22. července 2008 v 22:11 Tajemná místa v Čr
HRAD HOUSKA:
Hrad Houska najdeme uprostřed Dubské pahorkatiny nedaleko České Lípy.Byl zbudován počátkem 14.století.Pravděpodobně byl postaven Přemyslem Otakarem II. v počátcích jeho vlády.Roku 1316 byl majetkem Hynka z Dubé,přestavěn za Kouniců kolem roku 1590 na renesanční zámek.Za války byl obsazen německou posádkou.Byl též sociálním ústavem,nočním sanatoriem.Zanechalo to vše nějaké stopy?
Okolí hradu je poseto skálami,rozmanitými zákrutami,jeskyněmi,převisy a jinými škvírami či dírami do země.
Brány jinam:tak můžeme nazývat silná energetická místa,jenž svou polohou,tvarem a posláním umožňovaly lepší komunikaci s bytostmi z jiného světa.
Hrad Houska tímhle přímo dýchá.
Proč byl vlastně hrad vybudován?Vznikl na popud Přemysla Otakara II. v 70.letech 13.století.Nikdy však neměl strategickou důležitost,nechránil ani rudné doly ani žádné lidské sídlo.
Kdysi pod hradem praskla stěna a tím se otevřela brána do pekel.Jak lidová slovesnost líčila,nebyla nouze o zjevování se démonů,ďáblů a různých jiných bytostí tam odjinud...
Nad místem praskliny byla postavena hradní kaple,aby byla jakousi ,,zátkou pekla."
V interiéru jsou dochovány fresky s podivnými motivy.Jejich stáří se datuje do 1.poloviny 14.století.
Obyvatelé hradu chtěli zjistit,jak to opravdu vypadá tam pod Houskou a co se tam nachází...Nabídli odsouzenci na smrt milost,pokud peklo zdokumentuje.Byl spuštěn po laně dolů,ale po chvíli začal šíleně křičet.Když ho vytáhli ven,měl vlasy zbělené hrůzou a tvrdil,že dole viděl ďábly a nadále odmítl víc popisovat.Údajně za pár dní zemřel.Lidé se snažili studnu zasypat,ale jakoby byla bezedná,veškeré kamení jen padalo a studna na ně zírala svou temnou hloubkou.Povedlo se to až po třech letech usilovné práce...
Podle jistých svědectví se dějí na zámku podivné věci.Psi se občas chovají podivně,,něčeho" se zřetelně bojí.V noci lze někdy slyšet na zámku kročeje,rány,obcházení někoho neviditelného.Jako varování zvědavcům se objevily v areálu mrtvé poštolky.Byla spatřena postava v mnišské kápi,která neměla obličej.Opakovaně byl spatřen stín tajemného muže.
Dochovaly se zmínky o časoprostorových přesunech.Existuje zde velmi zajímavé podzemí.Také zazděné chodby.
Co vše se zde ukrývá?
Brána jinam?
NOVÁ ZÁHADA NA HOUSCE - objevena neznámá místnost!!!
Na konci loňského léta byla při rekonstrukčních prací v přízemí objektu objevena zasypaná suterénní místnost s oknem ve skále pod hradem!!
O místnosti nejsou žádné informace a písemné zprávy a plány min od r. 1722.
Nový prostor prozkoumávají archelogové a pamatkový ústav a na účelu místnosti se nemohou 100% shodnout.
Místnost je návštěvníkům přístupna pohledem přes vnitřní okno do sousední místnosti z vnitřku hradu.
/ tohle se uvádí na webových stránkach hradu Houska.../
Zdroj:www.corlyn.blog.cz

Hrad Pravda

21. července 2008 v 22:58 Tajemná místa v Čr
Lhářům vstup zakázán!
Hrad s poněkud neobvyklým,ale sympatickým jménem stával na zalesněném kopci(484m)mezi obcemi Pnětluky a Domoušice.Je to malebné,romantické místo,kam by měli mít lháři vstup zakázan.No uznejte-cožpak se dá lhát na Pravdě?
Pravda je hrad příjemný,pohodový.Romantické zdivo,obklopující nádvoří porostlé listnatými stromy,vymezuje oázu klidu,v niž je radost posedět,zaposlouchat se do šumění listí a ptačího zpěvu.
Těžko byste tu hledali strašidla,ale přesto tu jsou.Známe je to,že se tady zjevuje Bílá paní.Proč ale bloudí jako přízrak v bílém šatě měsíčním světle zalitými zříceninami,o tom se můžeme jen dohadovat.Tomu kdo tu někdy v noci přespal a spatřil ji,jistě neunikl ani další strašidelný jev,jehož smysl je snad ještě tajemnější a záhadnější.Z ničeho nic se totiž otevře vchod do dávno zasypaného sklepa a z jeho nitra se vyvalí velké doruda rozpálené sudy.Poskakují jako ohniví muži po nádvoří a pak začnou koulet dolů ze svahu hradního vrchu.Pak náhle všechno ustane,sudy jako mávnutí kouzelného proutku zmizí,a nastane klid,ztratí se i Bílá paní,která to ohnivé divadlo s velkým zájmen také sledovala....
Tak nezapomeňte,,Lhářum vstup zakázán,,ale zas to neberte tak vážně.

Kuklov

20. července 2008 v 18:59 Tajemná místa v Čr
Nedokončený Klášter
Kuklov je vesničkou v krásném přírodním prostředí, civilizací téměř nedotčeném, asi 17 kilometrů severozápadně od Českého Krumlova, pohlíž obce Brloh. Působivý prostor vysokého nedokončeného kostela působí na vnímavého návštěvníka silným dojmem. Vždyť zde žili lidé a jejich osudy nebyly lehké.
Za pěkného letního dne působí zříceniny kuklovského kláštera přímo idylicky,mezi skalami,kde stával hrad pak rádi hledáme příjemný stín.Se soumrakem jako by na nás ,ale padla podivná tíseň,dokonce jsme ochotni přiznat,že slyšíme jakési tajemné zvuky,vycházející z podzemí.Možná to ani není naše fantazie,možná se to opravdu ozývají duše,bloudící kdesi v labyrintu chodeb pod námi....
Leckdo potvrdí,že tudy prošel,ale spěchal,aby ho tady nezastihla tma....

Nádherné místa ČR z letadla

19. července 2008 v 17:01 česká města,městečka
Je u nás nádherně že?
Dlouhé Stráně
Hostýn
Hrad Bouzov
Hrad Buchlov
Hrad Helfštýn
Kunětická Hora
Hrad Sovinec
Lom Opatovice
Přehrada Kružberk
Přehrada Vír
Praděd
Lysá Hora
Radhošt
Pustevny
Svatý Kopeček
Štramberk
Velehrad
Zámek Buchlovice
Zámek Bystřice pod Hostýnem
Zámek Hradec nad Moravicí
Zámek Plumlov
Zámek Raduň
Zámek Tovačov
Zámek Úsov

Sagrada Família

18. července 2008 v 19:25 Zajimavá místa ve světě
Katedrála Sagrada Família(svatá rodina)je největším(a bohužel nedokončeným)dílem architekta Antonia Gaudího a symbolem Katalánska,Costa Bravy.Monumentální stavba,zahájena v roce 1882,postupovala i přes neustálé změny plánů vpřed-až do smrti svého tvůrce v roce 1926.Stavební práce pokračovaly od konce 50.let a v roce 2000 byla dokončena půlka

Bouřící Sopky

18. července 2008 v 18:42 Kuriozity a zajimavosti
Nádhera,ale nevím nevím,zda by jsem nejen já měl radost,kdyby taková sopka stála někde poblíž bydliště.Ale určitě bych ju chtěl vidět zblízka než jen na fotkách...a vy?

Tour de France

17. července 2008 v 14:15 Kuriozity a zajimavosti
Nejslavnější cyklistický závod,který se vždy koná 5.7-27.7.ve Francii.

Déjá Vu

16. července 2008 v 11:38 Záhady a tajemno kolem nás
Francouzský výraz déjá vu znamená v překladu ,,již viděno".Jako první použivá tento termín psycholog Emile Boirac(1851-1917),ovšem sám o sobě je tento fenomén mnohem starší.Rozlišují se tři typy déjá vu:déjá vécu-již prožito,déjá senti-již cítěno,déjá visite-již navštíveno.Jde o vtíravé pocity,že jsme určitou situaci již zažili nebo že je nám povědomé místo,na němž jsme přitom ve skutečnosti poprvé.
Myslím,že každý z nás nějaké to Déjá vu již zažil.......

Maketa Města

16. července 2008 v 10:55 Kuriozity a zajimavosti
I když roky někam jdou,já mám duši stále bláznivou,a tady tohoto bych si užil....

Holašovice

15. července 2008 v 12:00 česká města,městečka
Ačkoliv je tuzemsko zemí bohatou na nejrozličnější kulturní a historické památky, není mezi nimi příliš těch, které se mohou pyšnit zápisem v seznamu kulturních památek světového kulturního dědictví lidstva pod patronací UNESCO. Jihočeská vesnička Holašovice se svou návsí s barokními selskými domy patří mezi ně.
Holašovice s necelými 140 obyvateli jsou převážně trvale obydleny, čímž tvoří jedinečné a živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak bylo vytvářeno v druhé polovině 19. století.
Zdroj:www.corlyn.blog.cz

Moravský Krumlov

15. července 2008 v 10:42 česká města,městečka
Moravský Krumlov
Toto malé městěčko leží v Jihomoravském kraji,26km od Brna,nalezneme zde Zámek,v kterém jsou exposice Slovanské epopeje od Alfonse Muchy,anglický zámecký park,gotický farní kostel ze 13.století,židovský hřbitov ze 17.století,nad městěm bdí poutní kostel Sv.Floriana z roku 1696.Na takové malé městěcko je toho tady docela dost,určitě až budete mít čas,zavítejte jsem.........
Zámek
Poutní kostel Sv.Floriana
Pohled na městěčko

Ničivé požáry v Kalifornii

14. července 2008 v 10:52 World report
Po bouřkách se výrazně zvýšil počet lesních požárů v Kalifornii,,Byla to nepředvídatelná bouře blesků, udeřilo jich pět nebo šest tisíc....