Září 2008

Norské fjordy

30. září 2008 v 17:22 Zajimavá místa ve světě
Zvu vás na krásnou projíždku lodí....
Kterou si vyberete?

Nebo....na moje doporučení
Vybráno?tak jedem


Tak a jsme v cíli,a ani jsme se nepotopili:-)

Sloni

29. září 2008 v 22:03 Zvířata

Slon africký je největší suchozemský savec.Je to zvíře obrovské svými rozměry,ale i svým sociálním cítěním a láskou k mláďatům.Zároveň je to zvíře,které je nesmírně ohrožené,především kvůli slonovině,za kterou pytláci dostávají na černém trhu pořádný balík peněz.
Samice rodí mladé přibližně jednou za čtyři roky.Matka je kojí dva roky,i potom zůstávají u matky,pokud je mládě v nebezpečí,matka ho zuřivě brání a je ochotná položit za něj i život.
Říká se,že sloni mají neuvěřitelně dlouhou paměť.Poslední výzkumy vědců to potvrdily.Když je například velké sucho,jsou sloni i po několika desítkách let schopni najít ukrytý vodní pramen mnoho set kilometrů daleko.
Sloni jsou býložravci.Denně musejí spořádat neuvěřitelných 220kg potravy.

Když se sloni potřebují mezi sebou dorozumět,použivájí k tomu hluboké mručení vycházející z chobotu.Pokud je slon spokojený a cítí se bezpečně,mručení je tlumené a hluboké,má-li nějaké obavy,nebo když ho něco vyleká,troubí prudce a krátce.

Slon kdysi pokrýval celé území afrického kontinentu.Vinou pytláků ovšem jeho stavy výrazně klesly.Naštestí se masové vybíjení podařilo za cenu mnoha obětí zastavit....

29. září 2008 v 21:39 O mě
To jsem já,autor tohoto blogu:-),v době kdy jsem byl ještě docela roztomilej:-)
A písnička,která o mě něco říká:-)

A to foukadlo je pro vás:-)

Ferrari

29. září 2008 v 18:19 Kuriozity a zajimavosti
Proč při velké ceně v Singapuru ferrari nezvítězilo.....


Internet.kavárny

28. září 2008 v 22:57 Kuriozity a zajimavosti
Internet je nejrozšířenější na světě,podívejte jak to vypadá v některých částech světa....
USA

Daleko na samotě v Rusku
Afrika


Indie

Tibet
Kuba
Jižní Amerika
Tichomořské ostrovy

V Arabské zemi

V boháté Dubaji

A na závěr......no šli byste tam????

STOP:-)

28. září 2008 v 9:55 Úsměv
STOP....koukám,že někdo to vzal doslova:-)


Babí léto 2

26. září 2008 v 13:47 Počasí
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nove, nádherné vydání....


Pozor!Ježek

25. září 2008 v 19:55 Zvířata

Ježečci patří k nejstarším druhům savců,kteří pořád ještě žijí na naší planetě.S pány tvorstva to ale nemají lehké:-(ničí je chemikálie z polí,hynou pod koly automobilů:-(
Naštestí už však přibývá lidí,kteří se k ježečkům chovají šetrně:-)Tak prosím,někdy stačí odstranit je z nebezpečné silnice...A pak se vám možná odmění s jablíčky:-)

Býčí skála

24. září 2008 v 18:30 Záhady a tajemno kolem nás
Jeskyně člověka od pradávna lákaly.Naši dávní předkové v nich hledali především bezpečné útočiště,úkryt před nepohodou,dravou zvěří i nepřátelskými tlupami,místo,kde je možné se v klidu vyspat,ohřát se u ohně a uložit zásoby na horší časy.
V oblasti Moravského krasu je takových prostorných jeskyní habaděj.Některé již z dálky,,zívají"velkými prostornými vstupními otvory,které se rozhodně nedají přehlédnout.Do této rodiny patří také Býčí skála v Josefovském údolí,skalnatém krasovém žlebu,vyhloubeném Křtinským potokem.Její rozlehlý vstupní prostor zvaný Předsíň,od nepaměti známý a volně přístupný.V roce 1869 tu bratři Felkelovi našli hliněnou nádobku,obsahující bronzovou sošku býčka-po něm také dostala jeskyně své jméno.O tři roky později zde MUDR.Jindřich Wankel objevil tajuplné pohřebiště z doby halštatské,jehož smysl nebyl dodnes spolehlivě vysvětlen a zůstává jednou z největších záhad naší archeologie.
V minulosti byla Býčí skála několikrát zpřístupněna veřejnosti,dnes si ji však můžeme prohlédnou jen zvenčí...

Lidé říkají,že Býčí skála bývala zasvěcena pohanskému bohu slunce Svantovítovi a že v jejím nitru jsou ukryty poklady.
Poté,co byl ve Křtinách vystavěn kostel a umístěna do něj ,,zázračná"socha Madony,začali sem putovat věřící ze široka daleka,aby se této mariánské sošce poklonili a poprosili o splnění svých přání.Pověst vypráví,že jednou se takové procesí ubíralo po cestě údolím Křtinského potoka.Blížila se bouře.Poutníci poznali,že do cíle cesty již do soumraku nedorazí a rozhodli se přenocovat v jeskyni-dnešní Býčí skále,kterou objevili ve vápencové stěně při cestě.Vešli dovnitř-a již nikdy se nevrátili.Snad se v temnotě vydali příliš daleko do nitra země a v klikatém nebezpečném labyrintu nenašli cestu zpátky,snad do jejich osudu promluvil mstivý Svantovít.Lidé tu prý pak občas slýchávají pláč a kvílení,vycházející z hlubin,a vídali tajemné světílko....
Již hodně dávno jsem toto místo navštívil,a mohu skutečně potvrdit,že toto místo je tajemně strašidelné...a pro jistotu tu sami nechoďte.

Koně

23. září 2008 v 21:50 Zvířata
Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně.
Prosba koně: Do kopce nehoň mě, z kopce nežeň mě, na rovině prožeň mě.

Prosím, do kopce nežeň mě, z kopce nežeň mě, na rovině mě prožeň a ve stáji si na mě vzpomeň...

Dům:-)

22. září 2008 v 21:57 Kuriozity a zajimavosti
Pozor na hlavu:-)....ale nebojte myslím,že nespadne.Ráj tulipánů

22. září 2008 v 19:54 Kuriozity a zajimavosti
Krásné,a určitě moc voňavé.....a že se nachází v Holansku nemusím ani psát že?


Noční Budapešť

21. září 2008 v 17:24 Zajimavá místa ve světě

Nejdřív to byla keltská osada,pak římské město a od 13.století hlavní město Uherska.Na druhém břehu Dunaje se zatím rozvíjí Pest(Pešť)-město obchodu a řemesel.V jedno se spojily v roce 1872.

Budapešť je bezpochyby jedním z nejkrásnějších měst Evropy.Starší část-Budín,která leží na pravém,výše položeném břehu řeky,je tvořena spletí úzkých uliček.Hradní vrch je asi nejreprezentativnější místem Budína.

Budín s Peští spojuje osm mostů,ale pro místní obyvatele je nejoblíbenější ten nejstarší,řetězový most z roku 1849.Během 2.světové války byl zničen,ale po rekonstrukci ho opět zprovoznili a otevřeli přesně ke stému výročí jeho vzniku.

Podzim

21. září 2008 v 12:07 Počasí
Všem tady přeji krásný barevný podzim:-)A hlavně žádné deprese,když podzim je nádherný nemyslíte?

Auckland-Nový Zéland

20. září 2008 v 16:22 Zajimavá místa ve světě
Nevěsta sta milenců
Auckland okouzluje jak malebnou polohou na úpatí vyhaslé sopky v úžině Tamaki,kterou na východě i západě omývá moře,tak elegantní zástavbou s množstvím zeleně.Je to bezpochyby jedno z nejkrásnějších měst Nového Zélandu.Maorové město nazývají Tamaki Makau Rau,což doslova znamená,,nevěsta sta milenců"
Město bylo založeno roku 1840 a do roku 1865 bylo hlavním městem Nového Zélandu.Dnes v něm žije více než milion lidí,což je bezmála třetina obyvatel ostrova.
V roce 1997 byla dokončena výstavba nejvyšší budovy ve městě,Sky Tower vysoké 328m.
Zájemců o historii a kulturu Nového Zélandu je možno doporučit War Memorial Muzeum,založené v roce 1929 jako památník obětem 1.světové války.Neoklasicistní budova muzea,vypadá z moře jako jeden z řeckých chrámů.
Při procházce po nábřeží záhy pochopíte,proč se Aucklandu říká,,město plachet"-nejméně 20%obyvatel má vlastní loď.Pohled na tlačenici jachet,plachetnic,prámů,rybářských lodí i parníků při pobřeží je působivý....
Tak tady žít bych si dokázal představit....

Lední medvěd a medvíďata

20. září 2008 v 11:24 Zvířata

Až 3,4metru může dorůstat medvěd lední a dosahuje hmotností 320-750kg.Dožívá se 25-30let.Žijí v polárních oblastech poblíž pobřeží a ledových ker v blízkostí tuleňů.

Svou hlavní kořist-tuleně-loví medvěd tak,že se pomalu plíží ke kořisti,maskován v polární krajině světlým kožichem,a k rychlému útoku vyrazí až v posledních 15-30 metrech rychlostí až 55km za hodinu.

Medvíďata dospívají ve čtvrtém až osmém roce života a matka se o ně stará až do věku dvou let.Zajímavé je,že hmotnost mláděte ledního medvěda tvoří jen asi 0,23 procenta hmotnosti matky,patří tedy vzhledem k velikosti rodičů mezi vůbec nejmenší mláďata v živočišné říši.Samotná medvíďata tráví s matkou,která nevychází z doupěte ven a nepřijímá kromě tekutin žádnou potravu,až šest měsíců.Medvíďata tak mají zajištěné prostředí se stálou teplotou a stálým složením vzduchu.

Největším nebezpečím pro medvěda ledního je postupná zalednění,čímž se vytrácí i jeho přirozená potrava.Často se stává,že medvěd na jaře uvízne na pevnině.

Žralok tygří

19. září 2008 v 10:52 Zvířata

Je považován za nejvíce agresivního žraloka ve vztahu k člověku hned po žraloku bílém.Podle statistik má na svědomí 12% všech útoků na potápěče a je zodpovědný za více fatálních útoků na člověka než kterýkoliv jiný druh žraloka.
Zuby jako nože.Má položenou obrovskou tlamu na spodní straně těla s masivními čelistmi,které jsou vybaveny velkým počtem nožovitých zubů ve tvaru trojúhelníku s pilovitými okraji.Zuby vyrůstají v několika řadách za sebou.Zlomené,vypadlé či jinak poškozené zuby opět dorůstají.


Může narůst až přes 4 metry(podle některých údajů až 6m)vyskytuje se v mořích a oceánech subtropického a tropického pásu.

Někdy bývá nazýván,,smetištěm moře",protože je mu v podstatě jedno co sežere-mohou to být ryby,savci,želvy,ptáci,ale i odpadky.Přes den se pohybuje převážně na otevřeném moři,v noci při pobřeží.Žije většinou o samotě,kvůli potravě se ale na jednom místě může shromáždit více jedinců.

Maják

18. září 2008 v 10:55 Kuriozity a zajimavosti
Leží,kdesi v daleké Kanadě,v místě kde lišky dávají dobrou noc.
Stoleté vábení,z lásky hřích,zakleté trápení,smích,nářek ptáků.Co maják ukrývá,strážce ví..

Divocí Mustangové

17. září 2008 v 17:19 Zvířata
Divocí koně-mustangové se stali symbolem dobývání amerického Západu.Ohromná stáda koní s vlající hřívou ještě i dnes ztělesňují představu o úplné svobodě.
Podle odhadů žije v deseti západních státech USA volně více než 50 tisíc mustangů ve 200 stádech.
Původní koně,kteří kdysi žili v Americe,vyhynuli už před 11 tisíci lety,na americký kontinent se vrátili až v 15.století spolu se španělskými dobyvateli.Někteří jim utekli,zdivočeli a začali žít ve volné přírodě.
Podle indiánů byli koně jedinou dobrou věcí,kterou jim přinesl,,bílý muž,,