Srpen 2009

Katka Koščová

24. srpna 2009 v 11:08 Hudba
Krásný slunečný Týden

Blogové Prázdniny

8. srpna 2009 v 9:59 O mě
Tak jsem se rozhodl,že si udělám od blogu do konce srpna prázdniny.
Doufám,že mi zachováte přízeň,a v záři se opět uvidíme.
Hlavně nezapomeňte,že každý člověk se stává hezčím,když má radost:-)
Krásný zbytek léta
Zbyněk


Marco Polo

5. srpna 2009 v 10:48 World report
Byl benátský kupec a cestovatel, který se proslavil svými cestami po Číně zaznamenaných v knize Il Milione . Byl prvním Evropanem, který podrobněji poznal východní Asii.
Marco Polo se narodil roku 1254 v Benátkách. Roku 1271 odcestoval se svým otcem Nicolem a strýcem Matteem na východ. Za tři roky dorazili do Pekingu a v Číně zůstali plných sedmnáct let. Marco byl brzy přijat do císařových služeb a z titulu své inspektorské funkce navštívil řadu čínských provincií,po dobu tří let pak zastával úřad správce města Jang-čou.
Roku 1292 obdržela rodina povolení k návratu do vlasti a v doprovodu princezny určené za manželku mongolskému vládci z dynastie Ílchánů v Persii se všichni dostali námořní cestou přes Indočínu, Indonésii, Cejlon a Indii do Hormuzu v Perském zálivu. Odtud putovali po souši do Trapezuntu na Černém moři a lodí dopluli do Cařihradu. Do Benátek se vrátili roku 1295.
V bitvě upadl Marco Polo do zajetí Janovanů a ve vězení nadiktoval vzpomínky ze svých cest svému spoluvězni Rusticellovi z Pisy. Avšak právě okolnosti jeho zajetí zůstávají zahaleny tajemstvím. Po propuštění z vězení roku 1299 a návratu do svého rodného města Benátek, kde se stal váženým obchodníkem, žil Marco Polo ještě 25 let. Je zachována i jeho závěť datovaná v den jeho smrti. Ve své knize Milion mluví Marco Polo o sobě velice málo a jeho osobnost jakoby ustupovala do pozadí.
Marco Polo zemřel dne 8. ledna 1324.

Alentejo

3. srpna 2009 v 20:48 Zajimavá místa ve světě
Země za řekou Tejo,jak se oblasti přezdívá,zabírá celou třetinu Portugalska.
Přesto tu moc lidí nežije a ve vyprahlé,sluncem spalované nížině jako by se zastavil čas.
Říká se dokonce,že se tu nudil i stín,a tak prostě zmizel....
Městečko Beji
Beji se přezdívá,,královna roviny"
Přes dvacet tisíc lidí tady bydlí v nabílených domcích,které mají na oknech zajímavý architektonický doplněk:železné mříže.Všude jsou oblouky a arkády,vládne tady příjemná renesanční atmosféra,a kam se podíváte,tam je romantické zákoutí.
Milencům by se tu věru vrkalo....
Městečko ostatně proslavila právě jedna velká a slavná láska.Zůstalo po ní několik milostných dopisů,které roku 1669 napsala jistá Mariana svému milému.Na tom by nebylo nic tak pozoruhodného-kdyby nešlo o řádovou sestru zdejšího kláštera a o francouzského vojáka ze španělského pluku,jenž si měl Portugalsko podrobit.
Mariana svého drahého vyhlížela z okna konventu a nezůstalo jen u toho.Dobrodružství však naštestí neskončilo žádnými nevhodnými následky,a když se voják vrátil domů,jeptišky si oddechly.Mariana se ho snažila získat zpátky,ale marně....V osmdesáti dvou letech tu zemřela,její příběh však přežil.Listy byly přeloženy do francouzštiny jako Portugalské dopisy a po několika staletí slavily úspěch po celé Evropě.
Dnes je najdete pečlivě uložené v místě,kde je Mariana psala.

Měsíc srpen

2. srpna 2009 v 17:22 Pranostiky
Srpen je osmý měsíc v roce.V starořímském kalendáři se původně jmenoval sextilis,tj.šestý měsíc,neboť rok tehdy začínal březnem.Když udělil římský senát císaři Oktaviánovi,který vládl v letech 29 př.n.l. titul Augustus (Vznešený),byl na jeho počest pojmenovám tento měsíc Augustus.A tento latinský název měsíce srpna přejala i většina evropských jazyků.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce
Srpen začíná,co červenec končil
Když je v srpnu ráno hodně rosy,mají z toho radost vosy.

4.srpna
1.Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
10.srpna
Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné,možno se těšit na deště.
Na sv.Vavřince slunečnost-vína hojnost.
Vavřinec ukazuje,jaký podzim nastupuje.
16.srpna
Když prší na sv.Rocha,je pak pěkný podzimek.
Prší-li jen týden po sv.Rochu,bramborů každý den trochu.
24.srpna
Od sv.Bartoloměje slunce již tolik nehřeje
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Jaké počasí o sv.Bartoloměji,takový bude i celý podzim.
Sucho na Bartoloměje-mrazné zimy naděje.
Na Bartoloměje moc mraků-v zimě moc sněhu
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
28.srpna
Sv.Augustin udělá z tepla stín.
Jaké je teplo o Augustinu,tak bude studeno na Kateřinu.
29.srpna
Stětí sv.Jana-přestávají parna

August

1. srpna 2009 v 11:30 Kam kráčíš....

Máš-li přítele,navštevuj jej často,protože cesta,po které se nechodí,zarůstá trním a křovím...

If you have a friend,visit him often,because a path not well trodden grows over with brier and shrub.

Orientální přísloví