Říjen 2009

Nome -město na Aljašce

30. října 2009 v 22:21 Všeobecné nevědomosti
Víte jak vznikl název města Nome na Aljašce?
Zkuste si tipnout:-)

a) v důsledku chyby
b) pro štestí:Nome je aljašská víla
c)podle skotského cestovatele sira Horace Nomeho
d)podle eskymáckého pozdravu:Nome nome (sem patříš)

Víte?správná odpověd je v článku pod fotkou města Nome.
V 50.letech 19.století zaznamenala britská loď na aljašce existenci významného,ale dosud nepojmenovaného cípu pevniny.Jeden z důstojníků si u něj na mapě poznamenal,,Names? (Jméno?).Když se pak mapa na admiralitě přepisovala,kartograf poznámku špatně přečetl a do mapy uvedl mys Nome.V roce 1899 se obyvatelé Nome pokoušeli změnit název svého města na Anvil City,ale Americká poštovní služba namítala,že by se to pleto s nedalekou usedlostí Anvik,a tak jméno Nome už městu zůstalo.

Tak kdo tipoval -a (v důsledku chyby) tak tipoval správně:-)

Hotel Ryugyong-hotel zkáza

29. října 2009 v 9:49 World report
Hotel Ryugyong v centru severokorejské metropole Pchjongjang se výškou řadí do třetí desítky nejvyšších mrakodrapů světa,ale pravděpodobně nebude nikdy dokončen.
Komunistická Severní Korea se do budování obří stavby pustila poté,co bylo jihokorejskému,,úhlavnímu nepříteli"přiděleno pořádání letních olympijských her v roce 1988.
Pchjongjang chtěl ukázat,že také komunistický sever ekonomicky prosperuje a může si dovolit nákladné projekty.Proto byly roku 1987 položeny základy 330 metrů vysoké stavby s plánovanými 3 000 pokoji.Jenže o pět let později,v roce 1992,byly práce zastaveny.Sovětský svaz,hlavní severokorejský mecenáš,zanikl a mistní ekonomika prodělávala těžké časy.Prázdná schránka Ryugyongu se stala symbolem pchjongjanského selhání a získala přezdívku,,Hotel Zkáza.
Skeleton obrovské stavby byl retušován ze všech vládních fotografií,případně upravován tak,aby vypadal dokončeně.
Přitom je nanejvýš sporné,zda je vůbec možné betonovou pyramidu dostavět.Nemálo architektů je přesvědčeno,že konstrukce je od základů špatně řešena a při pokusu o dokončení by se mohla zřítit.
V součastnosti podniká severokorejská vláda opatření,aby Ryugyong dělal zemi menší ostudu.Jeho strany jsou postupně pokrývány zrcadlovým sklem,které fasádu zkrášlí,ale vnitřní prostory zůstanou pravděpodobně prázdné....
Stavba která svého času získala titul,,nejhorší budova v historii lidstva",tak aspiruje na titul největší světové prosklené voliéry.

Tvář ženy

28. října 2009 v 15:18 Soutěž,kvízy
Vidíte tvář ženy?myslím,že to není až tak těžké

Bodie-Město duchů

26. října 2009 v 20:19 Zajimavá místa ve světě
Opuštená města tzv.města duchů,jsou rozmístěna po celých Spojených státech amerických.Byla opuštena svými obyvateli buď po vytěžení přírodních zdrojů,kvůli kterým byla založena,nebo kvůli nějaké přírodní katastrofě,například opakovaným záplavám.
Jedno z nejznámějších měst duchů v Kalifornii je Bodie,ležící na severozápadě Údolí smrti,v těsné blízkosti národního parku Yosemite.

Toto hornické město bylo založeno v roce 1876 v pusté krajině pohoří Sierra Nevady.Již v roce 1880 jej obývalo přes deset tisíc lidí a v době největšího rozmachu stálo na hlavní třídě 65 saloonů.
Postupně jej ale lidé opoušteli s tím,jak zde rostla kriminalita a jak byly vytěžovány nerostné suroviny.
I kdyby tak město nepostihl v roce 1932 požár,který zničil velkou část centra,stejně by časem zůstalo opuštěno.Kromě nerostů zde totiž není nic,kvůli čemu by stálo za to zůstat.
V roce 1962 město opustili poslední obyvatelé a z Bodie se stal národní park.
V regálech obchodů zůstalo zboží,v domech nábytek a leckde i věci osobní potřeby.Někde to vypadá jako kdyby obyvatelé odešli teprve před několika dny.
Nebýt desítek turistů,kteří navštíví město v průběhu dne,působilo by místo skutečně strašidelně.


Panika

25. října 2009 v 20:28 Umění přežít
Strach,pocit beznaděje a bezmocnosti je většinou shrnován pod výraz PANIKA.

Jak vzniklo toto slovo?
Antická pověst vypráví,že řecký bůh Pan,který byl napůl člověkem a napůl zvířetem,rád dokazoval svou moc lidem a zvířatům tím,že je nenadále překvapoval na odlehlých místech a měl radost,když s křikem a strachem utíkali pryč.

Panika je velmi nebezpečná
Láme lidskou vůli,odstraňuje veškeré morální zábrany a šíří se jako lavina.Odolat jí dokáží jen charakterově nejsilnější jedinci.Panika zbavuje lidi rozumu a nutí je k bezhlavému jednání,které vychází z pudových reakcí směřujících k útěku,chaosu a jednání,v němž pud sebezáchovy potlačuje všechno ostatní.Lidé zachvácení panikou se chovají jako smyslů zbavení a dají se jen velice těžko uklidnit a zvládnout.Základem paniky jsou strach a hrůza.

Boj proti panice
Panika se rychle šíří!
Nenechte se také strhnout.Bojujte proti ní bez ohledu na vlastní pud sebezáchovy.Zachovejte klid a ukažte ostatním,že se nebojíte,i když vám také není do smíchu.
Nic na zpanikařené lidi nezapůsobí tak jako člověk,který si i v kritické situaci zachová svou lidskou důstojnost,klid,plní své povinosti a ještě pomáhá druhým.
Je třeba vědět,že nejen strach,bázeň a úzkost jsou nakažlivé,ale že také Klid,kázeň a obětavost táhnou!

Potlačujte paniku především sami v sobě
I vám hrozí panika na každém kroku.I vám mohou některé situace v životě přerůst přes hlavu.
Snažte se být vždy,všude a za každých okolností v dobrém fyzickém i psychickém stavu.Pěstujte v sobě zdravou sebedůvěru a využívejte každé příležitosti k sebeposilování.Nepřeceňujte se ani nepodceňujte.Pamatujte si,že panika je v době ohrožení života to nejhorší,co vás může potkat.Vede ke ztrátě naděje a od toho je jen krůček ke ztrátě chuti do života.Myslete na to,že je nejprve třeba myslet a pak teprve jednat.Poznejte sami sebe.Uvědomte si své možnosti a jejich hranice.Věřte tomu,že pokud si zachováte chladnou hlavu,vyváznete i ze zdánlivě beznadějných situací.Vždy musíte chtít přežít.Neustále si říkejte:Já to dokážu!

Zapamatujte si
Na každou zbraň existuje dříve či později protizbraň.Na každý jev lze najít obranu.Ani v té nejtěžší situaci neztrácejte odvahu,naději a chladnou hlavu,a hledejte její nejúspěšnější řešení.Každou svou akci si dobře a rychle promyslete.Nejdřív myslete,pak jednejte.Jednejte klidně a jděte příkladem ostatním.

Život na konci světa-Tristan da Cunha

24. října 2009 v 12:05
Sopečné ostrovy Tristan da Cunha jsou považovány za nejodlehlejší obydlené souostroví na světě.Skupina ostrovů na jihu Atlanského oceánu je totiž vzdálená 2 816 km od břehů Afriky a 3 360 km od Jižní Ameriky.
Místo objevil již v roce 1506 portugalský mořeplavec Tristao da Cunha,jehož jméno zůstalo v názvu hlavního ostrova.
První obyvatelé se zde usadili až na začátku 19.století.Dnes žije na Tristan da Cunha zhruba 300 lidí v 80 rodinách.Mezi nimi je rozšířeno pouze osm příjmení a i podle nich se dá určit,že mužští předci připluli na ostrov ze Skotska,Anglie,Nizozemska,Itálie a Usa.Nikomu cizímu není dovoleno se na ostrovech usadit.
Hlavním sídlem ostrovů je Edinburgh of the Seven Seas,kterému místní říkají prostě,,Osada".Všechny rodiny na Tristan da Cunha jsou farmáři.Veškerá půda je ovšem ve společném vlastnictvím a počty zemědělských zvířat jsou neustále kontrolovány.Největším zdrojem příjmů ze zahraničního obchodu je malá rybí továrna a prodej mincí a známek zámořským sběratelům.
Trosečníci jsou tedy ušetřeni shonu západní civilizace,ale neustále nad nimi visí hrozba sopečné erupce.
Zdejší život tedy plyne reativně poklidně a například první televize tady byla zapojena před osmi lety.

Hloučel

22. října 2009 v 13:47 Kuriozity a zajimavosti
Dnes jsem se vypravil do našeho malého lesíka za městem,naskytl se mě smutný pohled,spoustu stromů,padlo k zemi....které doufám,že budou nahrazeny novými.

I přesto je tu ještě spoustu krásných stromů,tak doufám,že to tak zůstane....


Tváře ve skále

20. října 2009 v 15:46 Soutěž,kvízy
Tajemná hora ukrývá několik tváří,kolik jich objevíte?,já našel 7....hodně štestí.

Liška obecná

19. října 2009 v 16:45 Zvířata
Všechny jsou rezavě červené,a přesto každá jiná.Jen těžko lze najít dvě úplně stejně zbarvené lišky.
Ladislav Dvorský ji v knížce Hrdinové z pohádek charakterizuje takto:,,Liška je nejfalešnejší ze všech zvířat.Mluví medovým hláskem,každému lichotí,kroutí nevinně očima,tváří se,jako by byla dobrota sama,ale zatím jen kouká,kde by co snědla....
Liščí kritici,kteří už pohádkám odrostli jí zase vždy dávali za vinu loupeživé výpady a šíření vztekliny a na milost brali pouze její kožich,což obojí také přispělo k jejímu pronásledování a zabíjení.V bývalém Československu jich ročně zastřelili kolem 40 000.
V Anglii už od konce 18.století pořádají hon na lišku s velkou pompou...
Historie prokázala,že i psi zvyklí lišku nahánět s ní měli mnohdy větší slitování než člověk.Podle starších zoologů prý psí samci rozeznají březí či kojící lišky a ty pak nepronásledují....
Ač zní mnozí dělají krvelačnou šelmu,váží liška maximálně kolem 10 kg a je to nejrozšířenější středně velká šelma u nás.Její tělo měří 100 až 140 cm.
Někteří odpůrci,jimž nestačí pověst falešnice,přisuzují lišce ještě lenost,prý se mnohdy nenamáhá ani sama vyhloubit vlastní noru.Pravda je taková,že liška sama pro sebe žádnou noru nepotřebuje,přespí v podstatě kdekoliv.Změna nastane teprve s mláďaty,pro něž má dokonce nor více:jednu hlavní,kde snimi žije,a druhou tajnou,únikovou,kam by mohla mladé v případě nebezpečí přenést.
Mláďata (většinou 4-8)se rodí slepá,pokrytá vlnitou šedočernou barvou.Prohlédnou asi za 14 dní,a než se jim zpevní chrup a čelisti,bývají závislá na matčině mléce.
Matka jim obstarává potravu podobnou té,jakou loví pro sebe-od mláďat zajíců či koroptví po myši a žaby.Zhruba po měsíci vycházejí liščata před noru a hrají si tam-dovádějí,perou se.
Špatnou pověst má možná proto,že často svými schopnosti,,vyzrála na člověka.On se ji vždy snažil vyhnat,zbavit se jí,zvláště lezla-li mu do hospodářství,ale ona v té situaci většinou pokaždé dokázala alespoň mírně zvítězit.Vyhnat se jí nepodařilo,slepici stejně chytila a ještě k tomu zadávila čtyři kachny....

Kamčatka

18. října 2009 v 15:08 Zajimavá místa ve světě
Vzdálený a nehostinný poloostrov připomíná obrovskou čepel dýky,která vyčnívá na severovýchodě z Ruska a zabodává se směrem na jihozápad do chladných vod Tichého oceánu.Hornaté oblasti mají podobu kuželovitých sopek,které jsou dokonce i v létě pokryty zbytky sněhu,a pustých,šedých skalnatých hřebenů.
V Kamčatském kraji žije asi 350 000 obyvatel.V hlavním městě Petropavlovsku žije polovina z celkového počtu obyvatel poloostrova.
Je to nádherná krajina,dynamická a bohatá,divoká i zranitelná a příliš cenná,aby se stala pouhým cílem turistů.....

Scorpions--moment in a million years

15. října 2009 v 20:31 Hudba

Vidím v davu tvoje tváře...
Moment za milión let....
Mohl by pro mě trvat navždy...
Viděl jsem tvůj smích.....
Moment za milión let....
Zdá se,že nic netrvá navždy...
Moment za milión let.....

Andora

14. října 2009 v 14:36 Zajimavá místa ve světě
Občas se o Andoře říká,že leží v oblacích.Rozkládá se na jižních svazích východních Pyrenejí.
Nejníže položené místo Riu Runer je v nadmořské výšce 840 m,nejvýše situovaná Coma Pedrosa leží ve výšce 2946 m.n.m.
Andora je zemí vysokých horských hřebenů,které ji celou obklopují,a několika údolí.V jednom z nich,které vyryla řeka Valira,se rozkládá hlavní město země Andorra la Vella s asi 23 tisíci obyvateli.
Celé knížectví má rozlohu 468 kilometrů čtverečních a 72 tisíc obyvatel.Většina příjmů pochází z turistického ruchu.Ročně Andorru navštíví přes deset milionů zahraničních turistů,většinou jde o krátkodobé návštevy projíždějících cizinců.Mimo jiné je sem lákají velmi nízké ceny.Andorra je známá jako nákupní ráj,protože dováží zboží,které se tu pak prodává bez cla a téměř bez daní.
Země má nulovou nezaměstnanost,pro místní obyvatele neexistují daně z příjmů.
Je tu i nádherná příroda,která je od roku 2004 zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.Jde o ojedinělou kulturní krajinu,která je příkladem toho,jak lidé po staletí využívali zdroje v Pyrenejích.Krajina zapsaná na Seznam UNESCO má rozlohu 4247 ha,celých 9 procent rozlohy Andorrského Knížectví.
K zajimavostem patří,že ženy v Andoře získaly volební právo až v roce 1970,velmi dlouho nebyly v zemi povolené odbory ani politické strany.Andorra nemá armádu.

Zaměstnání

13. října 2009 v 15:08 Úsměv
Baví se liška,vlk a medvěd o zaměstnání.
Liška říká:zaměstnali mě v drůbežárně jako hlídačku,ale druhý den počítali kuřata a tak mě hned vyhodili.
Nato říká vlk:Mě zaměstnali na salaši a když po týdnu spočítali ovce tak mě taky vyhodili!
Medvěd se chlubí:To já dělám v cihelně měsíc a je to super!
Vlk s liškou se diví:V cihelně?Jak to tam vydržíš?
No jak?Cihly nežeru a Ukrajince nikdo nepočítá!

Rubikova Kostka

12. října 2009 v 13:31 World report
V sedmdesátých letech získala obrovskou popularitu.Měl jí téměř každý a všichni se ji pokoušeli s větším či menším úspěchem složit.
Rubikova kostka byla oblíbeným konverzačním tématem,výzvou i námětem pro soutěže.
Zrodila se v Maďarsku v roce 1974.Jejim autorem je maďarský architekt Ernö Rubik,po němž dostala jméno.
Dodnes je Rubikova kostka jedním z nejúspěšnějších hlavolamů.Celkem se jí ve světě prodalo na 300 milionů kusů.Dnes už sice její prodej zdaleka nedosahuje někdejšího objemu,ale kostka nepřestává fascinovat matematiky.
Jsou v ní ukryty otázky,které stále zůstávají bez odpovědi.
Je možné se inspirovat u lidí,kteří drží rekordy v rychlém složení Rubikovy kostky.V osmdesátých letech byl nejlepší čas okolo devatenácti sekund,dnes to Eric Akkersdijk z Nizozemska dokáže za něco přes sedm sekund.Zbigniew Zbororowski z Polska složil Rubikovu kostku 3390krát za den.

Brněnský drak

10. října 2009 v 11:20 Tajemná místa v Čr
Brno má přebohatou historii,památek jako máku a staršidel-jakbysmet.

Udýchaná děvečka rázně rozhrnula davy trhovců i kupujících,prodrala se ke kašně,a sotva se jí podařilo popadnout dech,hlasitě vykřikla,,Drak!"Všichni na Zelném trhu rázem zmkli a nechápavě se na ni zadívali.,,Drak,jemináčku,drak....tam".Lidé neměli potuchy,o čem to vlastně mluví.Jaký drak?Kde?-,,Tam,pod tím kopcem u Slatiny.Je veliký,plive oheň a řve jako tur!Ale nikdo ji nevěřil.Kdoví,co viděla nebo slyšela,bláznivá holka z Líšně!Jenže za pár dní zadávil drak u Slatiny přímo před očima vyjevených vesnočanů tele,a pak už šla od úst k ústům jedna zlá zpráva za druhou.,,To by tak hrálo,aby nám tu taková potvora ohavná hubila dobytek,"řekli muži,vzali cepy,vidle,motyky,kosy hole a vydali se na draka.Ale jak se blížili k doupěti,padalo jim srdce níž a níž,až ho měli dole v kalhotách.Sotva se z dálky ozvalo dračí zařvání,udělali všichni čelem vzad a úprkem uháněli domů.Stejně se vedlo i oddílu zbrojnošů s puškami a halapartnami.A těch pár,kteří hned neutekli a chtěli bojovat,smetla ta příšera jediným mávnutím ocasu.Na celý kraj padl děs.Sedláci odmítali obdělávat pole,ženské a děti se bály byť jen vystrčit nos z domu.Zdálo se,že drak definitivně opanoval pole,a to i vzdor tomu,že na jeho hlavu byla vypsaná odměna sto zlaťáků.A přesto na něj došlo.Dostal ho jeden vandrovní,krejčovský tovaryš,který měl za ušima.Dal si přinést volskou kůži,naplnil ji pořádnou hromadou nehašeného vápna,zašil a v noci dopravil do blízkosti dračí sluje.Když se ráno vyhladovělá obluda probudila,slupla návnadu jako malinu,a protože ji z té porce jaksepatří vyprahlo,všechno pořádně zapila vodou z potoka.Pak už to šlo raz naráz.Vápno se začalo hasit a nadělalo v břiše takovou paseku,že drak záhy zcepeněl.
S velkou slávou pak jeho tělo odvezli do Brna,dali vycpat a zavěsit do průjezdu Staré radnice.
Mnozí však tvrdí,že drak tu proceduru přežil,jenom se pak pro jistotu odstěhoval jinam.Čas od času se ale k Brnu vrací a hledá toho,kdo mu tak ublížil.....

Holub uletěl internetu

9. října 2009 v 16:54 Kuriozity a zajimavosti
Kdo se rozčiluje nad rychlostí svého připojení k internetu,určitě na tom není tak špatně jako v Jihoafrické republice,kde kvalitu sítě předčil i obyčejný holub.Firma Unlimited IT chtěla poukázat na nízkou kvalitu připojení hlavního operátora země Telkom a připravila pokus,který telekomunikační firmu nepotěšil.
O co šlo:pracovník Unlimited IT poslal 4 GB dat z města Howick do Durbanu,což je 110 km dlouhá cesta,a současně vypustil na stejnou trasu jedenáctiměsíčního holuba Winstona,který měl na noze připevněnou datovou kartu.Když pak po dvou hodinách holub přiletěl na místo,počítač v Durbanu hlásil jen 4 procenta staženého souboru.
Kuriózní závod sledovaly na facebooku stovky Jihoafričanů a reakce poraženého Telkomu byla příznačná:Nejsme zodpovědni za občasné zpomalení toku dat.....

Pavol Habera

8. října 2009 v 7:47 Hudba

Pěvecký turnaj

6. října 2009 v 17:26 Moudra
Jednou přiletěl do lesa výr,který pobýval v zajetí a vysvětloval všem ostatním zvířatům zvyky lidí.
Vyprávěl například,že ve městech oceňují umělce v soutěžích,aby mohli rozhodnout,kdo je nejlepší v tom kterém oboru:v malbě,kresbě,sochařství,ve zpěvu...
Nápad přijmout lidské zvyky se mezi zvířaty rozšířil s nebývalou silou,a možná proto okamžitě uspořádala pěveckou soutěž,do níž se rychle přihlásili téměř všichni přítomní,od stehlíka po žirafu.
Pod vedením výra,který se vyučil ve městě,stanovili,že soutěž se vyhodnotí tajným a všeobecným hlasováním všech účastníků,kteří tak budou svou vlastní porotou.
Tak se stalo.Všechna zvířata včetně člověka vystoupila na pódium a zpívala a sklizela větší či menší potlesk obecenstva.Potom napsali svůj hlas na papírek a přehnutý ho vhodili do velké urny,kterou hlídal výr.
Když přišel okamžik sčítání,výr vystoupil na improvizované jeviště a se dvěma starými opičáky po boku otevřel urnu,aby začal přepočítávat hlasy toho ,,průhledného volebného aktu",slavnosti všeobecného a tajného hlasování.
Jeden ze starých opičáků vytáhl první hlas a výr za všeobecného dojetí vykřikl:,,První hlas,bratři,je pro našeho přítele osla!
Nastalo ticho následované bázlivým poteskem zvířat.
Druhý hlas:osel!
Všeobecné rozladění.
Třetí osel!
Účastníci se začali po sobě dívat,zpočátku překvapivě,potom s obviněním v očích a nakonec,když se pořád objevovaly hlasy pro osla,stále víc zahanbeně a s pocitem viny za své vlastní hlasy.
Všichni věděli,že nebylo horšího zpěvu než příšerné hýkání osla.Nicméně jeden po druhém ho hlasy volily jako nejlepšího ze zpěváků.
A tak se stalo,že po sečtení hlasů bylo rozhodnuto,,svobodnou volbou nestranné poroty",že přeskakující a pronikavý řev osla vyhrál.
A byl vyhlášen,,nejlepším hlasem lesa a okolí".
Výr potom vysvětlil,k čemu došlo.Každý soutěžící pokládal sebe sama za nepochybného vítěze,a proto dal svůj hlas nejméně schopnému ze soutěžících,který pro něj nepředstavoval žádnou hrozbu.
Hlasování bylo téměř jednohlasné.Jenom dva hlasy nebyly pro osla:hlas jeho samotného,protože si myslel,že nemá co ztratit,a hlasoval upřímně pro skřivana,a hlas člověka,který samozřejmě hlasoval sám pro sebe.

Souhvězdí Kozoroha

5. října 2009 v 8:50 Vesmír
Souhvězdí Kozoroha má svůj předobraz v bohu Panovi,který vzbuzoval hrůzu ve všech tvorech včetně vlastní matky.Na podzim toto souhvězdí pomůže na noční obloze najít planeta Jupiter.
Pokud se během podzimu podíváte z večera nad jižní obzor,určitě vás upoutá velmi jasná,,hvězda"svítící poklidným,žlutobílým světlem.Ve skutečnosti je to Jupiter,největší planeta sluneční soustavy.
Jestliže budete Jupitera pozorovat malým dalekohledem,určitě odhalíte i čtyři jeho jasné měsíčky,které budou vypadat jako nápadné a jasné body v blízkosti planety.Před čtyřmi sty lety je vůbec poprvé pozoroval i Galileo Galilei,použil k tomu dokonce vlastnoručně vyrobený teleskop a stal se prvním člověkem,jenž obrátil dalekohled ke hvězdám.

Předobraz tohoto souhvězdí nalezneme v řeckém bohu lesů,polí a stád Panovi,který se narodil s rohy,dlouhými vousy a kozlíma nohama.
Panova matka,jedna z nymf,se údajně svého dítěte tak polekala,že byla stižena strachem,jenž dostal po novorozenci i jméno.Panickým strachem prý byli postiženi i všichni narušitelé Panova klidu.Pan se totiž rád potuloval v lesích,kde se věnoval hře na píšťalu a pasení dobytka.Byl tedy spíše samotářem,který se přátelil zejména se satyry a nymfami.