Srpen 2010


Údolí Smrti-Death Valley National Park

27. srpna 2010 v 19:26 Zajimavá místa ve světě
www.zbynkuv.blog.cz
Údolí smrti.Na první pohled poušť ,suchá,vyprahlá pustina,místo s nejvyšší roční průměrnou teplotou na světě.Letní teploty tu běžně přesahují 50°C.Nejvyšší teplota zde naměřená pochází z roku 1913,kdy se teploměr vyšplhal na 57°C-ve stínu!
Američané tento národní park hrdě označují jako ,,národní park extrémů",NP Údolí smrti zabírá plochu 13,5 tisíc km,je tak největším národním parkem v dolních státech(kontinentální USA mimo Aljašku)
Je také národním parkem nejsušším a nejníže položeným.Průměrně zde ročně spadne jen asi 6 cm srážek.Jsou však i roky,kdy tu nespadne ani kapka.
V tomto jedinečném koutě světa si nelze odpustit ještě pár číselných údajů týkajících se teplot.Průměrná červencová teplota je 46°C.Povrch země je rozpálený ještě asi o 30°C více než vzduch.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Údolí smrti ale není zase tak mrtvé,jak by se mohlo zdát.Roste tu téměř 1000druhů rostlin a žije tu i poměrně dost živočichů,pavouci,škorpióny,hlodavci a kojoty.Například jeden druh myšimkterá zde žije,nepotřebuje za celý svůj život ani kapku vody,tekutiny dokáže získat z pevné potravy.
K zajimavostem patří,že toto pekelné místo od pradávna obývali lidé.Před 10 000 lety se zde usídlili první indiáni.Před 2 000 lety tu žili na břehu tehdy 10 metrů hlubokého jezera.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
V roce 1849 zde stanuli první běloši,zlatokopové směřující z Utahu do kalifornie.Mysleli,že si tudy cestu značně zkrátí,netušili však,jaké peklo,v horku a bez vody,je tu čeká.Legenda říká,že jedna žena se ohlédla dolů do údolí a pravila:,,Sbohem,údolí smrti".Odtud tedy dnešní název celé oblasti i samotného parku.
www.zbynkuv.blog.cz

Lednice-Minaret

25. srpna 2010 v 12:50 České hrady a zámky

Minaret

Stavba vznikala v letech 1798-1802 podle návrhu architekta Josefa Hardmutha.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Z věže vysoké 60 metrů je úžasný výhled,a to doslova,kdo opravdu má  závrať,nedoporučuji!!!nahoru se jde po 302 hodně točivých schodech,takže až se dostanete uplně nahoru bude se vám točit nejen hlava z rozhledu.A uplně nahoře je jen takové malé zábradlí,a celkem dost lidí hledájící to nejvhodnější místo k focení,já jsem tam vydržel jenom chviličku,na pár foteček,na větší rozhledy jsem neměl....
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Zámek Lednice

22. srpna 2010 v 15:40 České hrady a zámky

Zámek Lednice-národní kulturní památka.

www.zbynkuv.blog.cz
Po složitém vývoji od gotické tvrze přes renesanční,barokní a klasicistní podobu se dochovala poslední přestavba v historizujícím novogotickém slohu z let 1846-1858.
Je dílem nadaného vídeňského architekta Jiřího Wingelmüllera a jeho nástupce Jana Heidricha.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Stavba pokrytá jemnou krajkou dekoru s gotizujícími okny,portály,arkýři a umocňují skvostné interiéry,zdobené kazetovými stropy.
www.zbynkuv.blog.cz
Jízdárna
V letech 1688-1696 byl podle projektu Jana Fischera z Erlachu západně od zámku vybudován monumentální komplex trojkřídlé stáje s jízdárnami.V součastné době je nejstarší dochovanou částí zámku.
www.zbynkuv.blog.cz
Zámecká zahrada,skleník.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Prožil jsem moc krásný sluneční víkend,na který budu moc rád vzpomínat,Lednice mě opravdu moc okouzlila.
www.zbynkuv.blog.cz


Nejtěžší přestěhovaný kus skály

18. srpna 2010 v 17:44 Všeobecné nevědomosti
www.zbynkuv.blog.cz
Tenhle,,kamínek"váží zhruba 1250 tun a je považován za nejtěžší přestěhovaný kus skály bez použití moderní techniky.Dnes ho najdete v centru Sankt-Petěrburgu,ale původně se povaloval v lesích za městem.Když se v 18.století stavěl pomník zakladateli města Petru Velikému (1672-1725),vyhlédl si architekt právě tenhle balvan jako podstavec,pro carovu sochu.Kámen,který byl před opracováním ještě o něco těžší,se musel táhnout 6 km k břehům Finského zálivu a potom převézt lodí do města.Přesun trval devět měsíců.

Jeruzalém

16. srpna 2010 v 11:40 Zajimavá místa ve světě
Jeruzalém patří k nejstarším průběžně obydleným městům na světě.
Z bývalého,,Jerušalajimu"se po dobytí králem Davidem kolem roku 1000 př.n.l.stal židovský Jeruzalém,,Město míru".
K tomu měl a bohužel stále ještě má Jeruzalém hodně daleko.Jestliže v antické době upírali na bohatý Jeruzalém chtivé pohledy Babyloňané,Egypťané a Peršané,ve středověku to byli muslimové,kteří dobytím Jeruzaléma vyvolali křižové výpravy do ,,svaté země".Dnes jsou to Palestinci,kteří si na Jeruzalém nebo jeho části činí nárok jako na své hlavní město.
Rozmanitost sakrálních staveb je velmi přitažlivá a fascinující.Každé ze tří velkých světových náboženství je s tímto městem těsně spjato.Pro židy i křesťany je to svaté město,centrum jejich náboženství,v islámu je Jeruzalém oním místem,odkud Muhammad podle tradice nastoupil svou cestu do nebe.
Legendární je jistě Zeď nářků,400 metrů dlouhá část opěrné zdi oné plošiny,na níž kdysi nechal Herodes Veliký vystavět velký chrám.

Kostelec na Hané

13. srpna 2010 v 8:33 česká města,městečka
www.zbynkuv.blog.cz
Název Kostelec je odvozen od latinského slova castellum - zděný nebo dřevěný chráněný a opevněný kostelík. V dřívějších dobách mělo město postupně název Kostelec, Kostelec nad řekou Romží blíže města Prostějova a Kostelec u Prostějova. Svůj nynější název "Kostelec na Hané" získalo v roce 1912.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Veškeré války, které se v časech minulých uskutečnily, vždy poznamenaly kostel odnětím zvonů, které byly roztaveny a použity na válečné účely. Kovaná brána u kostela pochází z roku 1747 a zhotovil ji kostelecký kovář Pospíšil. Dnes je kostel sv. Jakuba památkově chráněn, je památkou 1. stupně.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Historickou budovou je i kostelecká radnice, jejíž nejstarší část - věž - pochází z roku 1771.
www.zbynkuv.blog.cz
Pomník Českého básníka Petra Bezruče (1867-1958)
www.zbynkuv.blog.cz

Perseidy-Plní padající hvězdy přání?

12. srpna 2010 v 9:55 Vesmír
www.zbynkuv.blog.cz
To,co nese romantický lidový název padající hvězda a je spojeno s představou splněného přání,je meteorit.
Jde o malé částice meziplanetární hmoty,které velikou rychlostí vlétají do atmosféry Země a tam,,shoří".
Malých milimetrových meteoritů proletí denně atmosférou Země miliony.Když se tak stane v noci,dokáže maličká,třeba centimetrová částice zazářit více (byť jen na malou chvíli) než o mnoho větší hvězdy.
Krásnou podívanou je meteorický roj.Právě kolem poloviny srpna je možné takové roje pod názvem Perseidy na noční obloze pozorovat.
Lidově se jim říká Slzy svatého Vavřince a někdy jich můžeme při nočním pozorování vidět až stovku za hodinu.
www.zbynkuv.blog.cz
V noci ze čtvrtka na pátek budou padat hvězdy,a to podle předpovědi astronomů až stovka za hodinu.Tak hlavně ať je noc jasná,pak tedy zažijeme noc splněných přání.

Dům....

10. srpna 2010 v 20:54 Kuriozity a zajimavosti
Před 100 lety
www.zbynkuv.blog.cz
Součatnost 2010....
www.zbynkuv.blog.cz
Tento dům se nachází blízko naší ulici,hodně dávno tam byla dívčí škola,dnes jsou tam byty.

Jeskyně krystalů

8. srpna 2010 v 21:49 Zajimavá místa ve světě
www.zbynkuv.blog.cz
Hluboko pod povrchem mexické pouště Chihuahua vypadají lidé vedle krystalů jako trpaslíci.Tyto krystaly se utvářely celé tisíciletí a patří mezi největší dosud objevené krystaly na Zemi.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Déle než půl milionu let protékala těmito podzemními prostory pod horou Naica voda bohatá na minerální látky.Molekuly siranu vápenatého se zde usazovaly a vytvořily pravidelné útvary.Dutina s vodou,vyhřívaná zdola magmatem a chráněné silnými stěnami,zůstala po celou dobu téměř beze změny,a krystaly tak mohly dosáhnout obrovských rozměrů.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
V jeskyni samé dosahuje teplota 44°C a vlhkost 90 až 100%,takže každá návšteva s sebou nese riziko úpalu.
Jeskyně nesou i své názvy,,Jeskyně mečů,Jeskyně svící a Královnino oko.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Botanická zahrada v Prostějově

7. srpna 2010 v 15:45 Kuriozity a zajimavosti
Jari tento článek je speciálně pro Tebe.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Čínské přísloví

6. srpna 2010 v 14:15 Zajimavá místa ve světě
Za peníze můžete koupit barák,ale nikoliv domov.
www.zbynkuv.blog.cz
Za peníze můžete koupit hodiny,ale ne čas.
Za peníze můžete koupit postel,ale ne spánek.
Za peníze můžete koupit knihu,ale ne vědomosti.
Za peníze můžete koupit sex,ale ne lásku.
www.zbynkuv.blog.cz
Poznat lze celý svět,ale srdce jen mála lidí.
www.zbynkuv.blog.cz
Lidské city jsou křehké jako hedvábný papír.
Znáš-li tvář člověka,neznamená to,že znáš i jeho srdce.
Tělo lze léčit,srdce však nikoliv.
www.zbynkuv.blog.cz
Svět je jako šachová hra,která se každým tahem mění.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Na dlouhé cestě poznáš sílu koně.Po dlouhém dnu poznáš srdce člověka.

Požáry v Rusku

3. srpna 2010 v 18:25 World report
Požáry v evropské části Ruska se rychle šíří a nabývají hrozivých rozměrů.
www.zbynkuv.blog.cz
Hoří velké plochy lesů zejména v centrálním Rusku, na Urale a v Povolží. Přímo ohroženo ohněm je na 200 měst a obcí, desítky lidí zahynuly a škoda se podle neúplných a zdaleka ne konečných údajů blíží pěti miliardám rublů (víc než třem miliardám korun).
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Řádění ohně v Rusku vyvolaly dlouhotrvající extrémní teploty, které meteorologové od začátku soustavných měření v roce 1880 nezaznamenali. Oheň se vzhledem k silnému větru rychle šíří a ohrožuje hlavně ruské vesnické domy, vybudované většinou ze dřeva.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Oheň se na některých místech šiří rychlostí až 100 metrů za minutu.
Během šesti hodin vzplál les na ploše 86 000 hektarů. Vichr je tak silný, že hořící stromy vytrhává i s kořeny.
www.zbynkuv.blog.cz

August 2

1. srpna 2010 v 20:00 Kam kráčíš....
www.zbynkuv.blog.cz
Člověk je jako měsíc-má svou temnou stranu,kterou nikomu neukáže.
Mark Twain