Září 2010

Argema-napořád

29. září 2010 v 10:25 Hudba
Pěkný poslech....

Kutná Hora-Chrám svaté Barbory

27. září 2010 v 13:37 česká města,městečka
www.zbynkuv.blog.cz
Chrám svaté Barbory je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě.Jeho architektura,a jistě i jeho původní výzdoba,ho řadí k nejvýstavnějším stavbám pozdního středověku.Je to bezpochyby velmi výjiměčný chrám.
Chrám se stal výrazem nejen bohatství a moci hornického města,ale i důkazem jeho nového ducha.
www.zbynkuv.blog.cz
Na vzniku chrámu se podílely celé generace a v jeho výzdobě se odrážely všechny mocenské ambice města,ale také mnohá nejasná znamení,která souvisela s velice tajemnou existencí a prací horníků.Zejména na fasádě najdeme celou řadu podivných bytostí ve formě chrličů či sochařských detailů.
www.zbynkuv.blog.cz
Chrám na návrší není jen významnou kulisou výjimečného města,ale můžeme ho také vnímat jako skutečné posvátné místo,jako souhrn mnoha symbolů.
www.zbynkuv.blog.cz
Chrám svaté Barbory není jen ukázkou mimořádné architektury a umění,ani pouhou historickou stavbou,ale důležitým posvátným místem.Byla a je skvostným útočištěm.Je jednou z duchovních korun na pomyslné krajině posvátných Čech.
www.zbynkuv.blog.cz
Nádherný chrám byl zbudován k poctě ochranitelky a patronky havířů sv.Barbory.Svatá panna byla pro havíře důležitou oporou,symbolem spasení,ochránkyní jejich trudného života a pomocnici v tak častých neštestích.Kult této světice ovládl celý konec středověku.Najdeme ji na obrazech,v sochařské výzdobě.Je jí zasvěceno množství kostelů v celé Evropě.Právě v té době byla zobrazována v trojici s dalšími svatými pannami,s Kateřinou a Markétou.
Spojení s horníky je vysvětleno v legendě.Barboru pro její křesťanství pronásledoval otec,který ji nakonec sťal mečem.Při jejím pronásledování se otevřela skála a poskytla ve svých hlubinách svaté panně úkryt.Proto se pro horníky stala pomocnicí v nouzi,kterou sama zažila.Proti neštěstí a smrti v dolech zapalovali horníci ve štolách svíčky,jejichž světlo mělo být symbolem stále planoucího světla života.

I takové můžou být zákony

23. září 2010 v 22:39 věřte nevěřte :-)
www.zbynkuv.blog.cz
Trošku z historie,,,,,,,:-)
Není to tak dávno,co anglický parlament zrušil zákon z roku 1677,podle kterého mohl býti upálen každý,kdo předpovídal počasí.Angličtí meteorologové tak po celou dobu jeho platnosti vlastně stáli jednou nohou na popravišti.
Velkou senzaci způsobil jeden britský advokát,který při studiu starých zákonů zjistil,že jeden z dekretů anglického krále Eduarda III.z roku 1330 nebyl formálně zrušen.A právě tento zákon zakazuje jakékoliv závody a všechna sportovní utkání pod hrozbou těžkých trestů.Z ryze právního hlediska je tedy v Anglii veškerý sport,včetně sportu č.1 fotbalu,stále ještě zakázán:-))
Koulování devadesát let zakázáno bylo ve Skotsku a sice od roku 1892 a to v městech i na vesnicích.Tento zákon byl v roce 1983 zrušen,bohužel až v dubnu-právě když roztál sníh.
A na závěr jedna perlička:
Jeden student z oxfordské univerzity našel dosud platný zákon ze středověku,podle kterého měl každý student před zkouškou právo na půl litru piva.Vedení školy mu vyhovělo,ale zároveň mu uložilo zaplatit pokutu 5 liber,protože univerzitní správa našla ještě starší zákon,podle kterého se student musel ke zkoušce dostavit opásán mečem....
Některé Americké zákony:
Ve státě Statesville v Severní Karolíně je zakázáno honit po ulici zajíce....
V Los Angeles se dostane do rozporu se zákonem každý,kdo chytá pod pouliční lampou moly....
Ve městě Devon je zakázáno chodit po západu slunce pozadu.
V Southbridge je zakázáno číst knihy a noviny na ulici po dvacáté hodině.
V Baltimore nesmí nikdo navštěvovat kina a divadla v doprovodu lva.
V Michiganu smí pes kousnout listonoše jen jednou,při opětovném kousnutí platí jeho pán pokutu.
V celé Oklahomě platí zákaz podávání alkoholu rybám.
Co se v Americe ještě nesmí...
V Bostonu může být pohnán před soud člověk,který spí a nesvlékl se,v Dakotě pak za to,že spí obutý.
V Alabamě spáchá těžký zločin každý,kdo posype solí železniční koleje.
Ve státě Delaware je zakázano dávat do zastavárny vlastní dřevěnou nohu.
V kalifornském městě Santa Anna dopustí se dopravního přestupku ten,kdo předjede na jizdním kole hasičské auto.
Vrzání bot je nepřípustné ve městě Santa Rosa v kalifornii.

Rutharská ulička

21. září 2010 v 18:10 Tajemná místa v Čr
www.zbynkuv.blog.cz
Bývala to prý dívka krásná jako růže,štíhlá a křehká,jemná a citlivá a také  plachá jak laň.Jmenovala se Rozina a její otec,Jiří Ruthardovec,byl známým podnikatelem-nájemcem a nákladníkem ve zdejších stříbrných dolech,jedním z nejbohatších a nejmocnějších kuthohorských měšťanů.Bohatsví mu však zaslepilo zrak a zakalilo mozek,život se mu zúžil jen na počet truhel plných stříbra,hamižnost a lakota ovládly jeho myšlení.K dceři si nevytvořil žádný citový vztah a s čím dál větší nelibosti nesl dvoření nápadníků,byť i z významných rodin.Ty,kteří krásné Rozině téměř každý večer zpívali pod okny zamilované písně,vzdychali láskou a dychtili po její ruce,byli pro něj jen nepřátelé,a případný Rozinin sňatek holé neštestí-vždyť by dceři,jediné dědičce,musel dát tučné věno,které by část jeho milovaného bohatství přemístilo do rukou úplně cizího člověka!
Když bylo rozině 17 let,rozhodl se jednat.Ne,nedá nikomu ze svých pokladů nic,ani jediný penízek,to raději svou dceru...Ke zlému činu si najal nádeníka,toho nejubožejšího z ubohých,o kterém věděl,že za tučnou odměnu udělá cokoliv.Za temné noci jej dovedl zadními vrátky do svého domu a dolů do sklepa.,,Přísahej,že nikdy za žádných okolností,ani kdybys byl trápen právem útrpným,nikomu neprozradíš,cos tu viděl a slyšel,ani jakou tu budeš dělat práci."-,,Přísahám!"hlesl zednický pomocník a pro zvýšení důrazu svých slov se přežehnal křížem.Pak pan Ruthardovec přivedl nešťastnou Rozinu,násilím ji svázal na rukou i na nohou a svému pomocníku přikázal,aby ji zazdil do jednoho z výklenků.Ten přece jen váhal,s takovou krutostí se ani on nedokázal snadno vyrovnat.Ale pán zaťal ruku v pěst...Nebohá dívka plakala,prosila o slitování a nakonec zoufale vykřikla:,,Proklínám tebe,tvůj rod i tento dům!Je to dům zkázy a jednou také zkázu celému rodu přinese!"
Od těch dob se tu duch zaživa zazděné Roziny často za nocí zjevoval a hrozil všem vztyčeným prstem.A je zaznamenáno v historických pramenech,že v roce 1648 se pyšné sídlo Ruthardů zřítilo a v jeho troskách našlo smrt patnáct obyvatel...
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Brněnská přehrada

20. září 2010 v 10:08 Kuriozity a zajimavosti
Tak již jsem ju objevil.....
Koupil bych loď,na ni nechal tě plout.....
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Brněnské hodiny

19. září 2010 v 10:22 česká města,městečka
To co vidíte na mojí fotce jsou nové hodiny,které mají v Brně na náměstí....za 12 miliónů se dá pořídit ledaco
www.zbynkuv.blog.cz
Každý ať si na to udělá svůj názor,já na to říkám,že je tato šílenost  otřesná,a nemůže se líbit ani za dva tisíce let....

Rekordmani v ptačí říši

15. září 2010 v 23:03 Zvířata
Posedlost denním světlem
Rybák dlouhoocasý
www.zbynkuv.blog.cz
Před tímto cestovatelem mohou ostatní ptáci jen smeknout klobouk.Jeho hnízdištěm je totiž arktické pásmo Evropy,Asie a Severní Ameriky,kde vychovává své potomky.Zimoviště jsou ale pobřežní vody Antarktidy!Přesouvá se vždy tam,kde vládne polární den.Díky tomu rybák uvidí za svůj život nejvíce denního světla ze všech tvorů na světě.Za rok urazí až 40 000 km a tato pouť mu trvá i 8 měsíců.Většinu cesty letí nad oceánem,kde si za letu chytá drobné rybky.Tento vášnivý cestovatel putuje hlavně přes den a v noci odpočívá na pobřeží.
Na zemi ho to nebaví
Břehouš rudý
www.zbynkuv.blog.cz
Břehouš rudý se také může pyšnit rekordem v ptačí říši.Je to totiž pták,který dokáže na jeden zátah zvládnout nejdelší kus cesty,a to až 11 680 km.Trasu hejno břehoušů rudých urazí asi za 9 dní.Tento výborný letec hnizdí v lesnaté tundře severní Skandinávie,severního Ruska,severní Asie a Aljašky.Odtud si putuje hledat zimoviště v jižní Asii,v Austrálii a na Novém Zélandu.
Závratí rozhodně netrpí
Husa velká
www.zbynkuv.blog.cz
Tato zástupkyně řádu vrubozobých by lidské obavy z výšek asi nepochopila.Nejeden pilot letadla byl totiž překvapen,když ve výšce 8 km zahlédl,jak si vedle letadla v poklidu letí hejno husí.Také na Mount Everestu horolezci nalezli ve výšce kolem 8000 metrů husí kostry.Při své migraci z hnízdišť v severní a střední Evropě a Asii do zimovišť v jižních částech těchto kontinentů musí husy zvládnout přeletět i vysoká pohoří,v Evropě Alpy,a v Asii dokonce Himaláje.Jsou tak nejvýše létajícími ptáky

Maywood-za všechno může policie....

14. září 2010 v 10:51 Všeobecné nevědomosti
www.zbynkuv.blog.cz
Město Maywood v Kalifornii je asi nejpodivnějším hospodářem na světě.Místní policejní sbor se nechová,jak by měl,takže poškození občané vyhrávají jeden soudní spor za druhým (policisté se dopustili např.znásilnění nebo zabití).Radnice musela na kompenzacích a soudních výlohách zaplatit už přes 20 milionů dolarů a výsledkem bylo ohlášení bankrotu.Propustila všech 60 zaměstnanců a policii zrušila.Jejich práci teď zastávají síly z okolních měst.V ulicích Mywoodu tak hlídkují policisté z Los Angeles,trávu sekají a odpadky vyvážejí firmy ze sousedního města Bell.
Občané 45 tisícového Maywoodu si novinku pochvalují.Jediným zaměstancem radnice tak zůstal starosta a k němu pár radních.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Corlynko

13. září 2010 v 12:08 O mě
Corlynko,přeji tě k tvým narozeninám všechno nejkrásnější,a nejlepší.To vše tě od srdce přeje tvůj bráška Zbyněk a Ajdinka:-)
www.zbynkuv.blog.cz
  
www.zbynkuv.blog.cz

Vtip

11. září 2010 v 21:53 Úsměv
Možná někteří z vás tento vtip znají,ale snad to nevadí a bude se líbit
Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot.
Oba tlačili,tahali,ale pořád se do těch botiček nemohli dostat.
A když se to konečně podařilo,tak si oba upocení sedli,chlapeček se podíval na boty a říka:
"Paní učitelko,my jsme dali botičky obráceně."
Paní učitelka se také podívala a skutečně,boty byly obuty obráceně.
Zachovala klid,znovu je sundala a znovu je rvali na nohy.
Tentokrát správnou botu na správnou nohu.
Potom se chlapeček podíval na boty a říká:"To ale nejsou moje botičky."
Učitelka se kousla do jazyka a místo toho,aby na něj zařvala:"To jsi,ty hovado,nevěděl dřív?".s námahou zase botičky sundala.
Když byly boty dole,povídá chlapeček:"To jsou botičky mého brášky.
Maminka říkala,že je teď budu nosit já."
Učitelka už nevěděla,jestli se má smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi do bot.
Když mu po té úporné práci pomáhala do kabátu,tak se zeptala:"Kde máš rukavičky?"
Chlapeček odpoví:"Rukavičky mám schované v botičkách."
Trestní proces s učitelkou začne příští měsíc....

Městečko

9. září 2010 v 16:51 Soutěž,kvízy
Dnes vám položím otázku,kde se nachází tohle pěkné náměstí,napovím,že se nachází ve středočeském kraji.Už víte?....městečko je moc pěkné.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Jak se rodí sopka

6. září 2010 v 23:00 Kuriozity a zajimavosti
www.zbynkuv.blog.cz
Běsnění sopek v lidech odpradávna budilo hrůzu,fascinaci a považovali ho za hněv bohů.Proto sopkám na usmíření nosili nejrůznější dary od jídla,přes zvířata a dokonce i oběti lidské.Dnes už víme,že žádné oběti nepomohou.
Sopku k životu totiž neprobouzí boží hněv,ale neustálé pohyby žhavého zemského jádra.
www.zbynkuv.blog.cz
Sopky se nacházejí na všech kontinentech,a ačkoliv se zdá,že mnoho z nich,,spí",každou chvíli se mohou probudit ke svému hrozivému životu.V tom lepším případě se sopka projevuje jen líným doutnáním.Jednou za čas se ale naplní i ta nejhorší noční můra lidí žijících v jejim okolí a sopka o sobě dá vědět mocným výbuchem.
www.zbynkuv.blog.cz
Kde se tedy vůbec rodí?Na to se musí zavrtat 80-250 km do hlubin země.Tato část se nazývá astenosféra.Jajo loďky si tady bez ladu a skladu plují různě velké části zemské kůry,takzvané litosferické desky.Různě se o sebe třou,nasouvají se na sebe,podsouvají se a podobně.Magma,tavenina hornin smíchaná se sopečnýmmi plyny,která dosahuje teploty až 700 až 1500°C.Jakmile mezi deskami vznikne mezírka,okamžitě se dere na zemský povrch.
www.zbynkuv.blog.cz
Magma,které si prorazilo cestu skrz zemskou kůru až na světlo světa,se začne vylévat do krajiny a vytvoří kráter sopky.V ten moment už nehovoříme o magmatu,ale o lávě.Ta dosahuje teploty 700 až 1200°C.Společně s lávou nitro sopky chrlí popel,kameny,sopečná škvára a také sopečné plyny jako oxid uhličitý,vodní pára nebo chlor.Všechny tyto složky se postupně usazují kolem kráteru sopky,a tak sopky stále roste do výšky i do šířky a vzniká typický kuželovitý tvar vulkánu,který může vyrůst do obrovitých rozměrů a vytvořit tak i nejvyšší horu světadílu,jako je s výškou 6 194 m.n.m Mount McKinley v Severní Americe.
www.zbynkuv.blog.cz
Věděli jste?.....
Počet aktivních sopek na Zemi je přibližně kolem 500.
Největší počet činných sopek se nachází na Islandu.
Nejdéle přetrvávající lávové jezero:Erta Ale,Etiopie,od roku 1906.
Nejnebezpečnější sopka:Sakurajima,Japonsko.
Nejvyšší sopka na souši:Ojos del Salado,6893m.n.m Argentina,Chile.
Nejvyšší sopka v moři:Mauna Loa,od dna oceánu 9000 m,od mořské hladiny 4170m Havaj.
www.zbynkuv.blog.cz

Vlakové Nádraží 1

5. září 2010 v 11:41 Kuriozity a zajimavosti
Nejraději cestuji vlakem,a na svých cestách poznávám různá nádraží,některá jsou hezká,ůtulná ale i ošklivá.
www.zbynkuv.blog.cz
Poštorná (jižný morava)
www.zbynkuv.blog.cz
Lednice
www.zbynkuv.blog.cz
Rožnov pod Radhoštěm
www.zbynkuv.blog.cz
Jeseník
www.zbynkuv.blog.cz
Vyškov
www.zbynkuv.blog.cz
Šumperk
www.zbynkuv.blog.cz
Kojetín
www.zbynkuv.blog.cz
Chropyně
www.zbynkuv.blog.cz
Pokračování příště....

September 2

3. září 2010 v 11:16 Kam kráčíš....
www.zbynkuv.blog.cz
Flirt je pokoj s vyhlídkou do zahrady,ale bez použití zahrady.

1.Září

1. září 2010 v 8:56 O mě
Dnešní den začíná nový školní rok,a tak to bylo i před spousty lety....
Fotečka ze třídy od moji maminky,tak do takové třídy bych šel rád i teď.
www.zbynkuv.blog.cz