Říjen 2010

Co,kdo tady je???

31. října 2010 v 10:51 Soutěž,kvízy
Vypadá to jako normální rodinné foto,ale není to tak docela.....něco tam není v pořádku,vidíte co?:-)))
www.zbynkuv.blog.cz

Edinburgh

28. října 2010 v 12:49 Zajimavá místa ve světě
Edinburgh,památka chráněna od roku 1995 organizací UNESCO a proslulé město festivalů,mistrně zapadá do okolní scenérie a svým smyslel pro teatrálnost překvapuje nejen básníky.
Jen samotný hrad se svou pánovitou polohou na černé čedičové skále a s kaplí sv.Markéty zřízenou v roce 1090 vypadá jako opředený tajemstvím a mezi královskými insigniemi ukrývá i korunu vyrobenou v roce 1540 ze zlata pocházejícího ze skotských dolů.
O hrad na skále,který sloužil od konce 11.století jako sídlo skotských králů,se po staletí vedly urputné boje.
Svůj obnovený rozmach prožil Edinburgh v 18.a 19.století,během tvz.zlaté éry,kdy ve skotské metropoli znovu začala vzkvétat kultura a obchod,a stavba městské části New Town jí propůjčila nový symbol,viditelný již z dálky.Tato část Edinburghu byla vybudována v přísném symetrickém gregoriánském stylu a se svými parky s mnoha památníky a elegantními radnicemi tvoří protiklad k idylickému starému jádru města a Royal Mile,Královské míli.

Halloween

26. října 2010 v 11:33 Záhady a tajemno kolem nás
www.zbynkuv.blog.cz
Tradice Halloweenu spadá do 5.století.Noc z října na listopad slavili dávní Keltové jako přelom starého a nového roku,jako rozloučení s obdobím hojnosti a jako den boha zemřelých jménem Samhain.Keltové pro své mrtvé netruchlili,smrt pro ně byla normální součástí života,naopak se v maskách a převlecích u velkých ohňů veselili.
O noci Samhain se podle Keltů prolínal svět živých a mrtvých.Ohně svítily doším zemřelých na cestu k živým,masky a převleky ochraňovaly živé proti zlým duchům ze záhrobí.
Církev se ve středověku snažila Halolween vymýtit a nahradit jej svátkem Všech svatých,který připadá na 1.listopad,na nějž o den později navazuje Vzpomínka na všechny zemřelé (Památka zesnulých,dušičky)U nás se i bez zákazů Halloween neujal,i když vystavování obličejů z dýně na předzahrádkách či za oknem je i na našem venkově časté.
Zajímavé je,že v USA začali Halloween slavit až kolem poloviny 19.století,kdy tam tuto tradici přivezli přistěhovalci ze Skotska a Irska.
www.zbynkuv.blog.cz
Z Ameriky také pochází obyčej umisťovat ( již týden dopředu) před domy vydlabané dýně ( před nimi stejnému účelu sloužily tuřín,řepa a brambor)Jde o tzv.Jackovy lucerny.Podle pověsti byl opilec Jack po smrti odmítnut v nebi i v pekle,ďábel mu však věnoval rozžhavené uhlí,které si Jack uložil do vydlabané řepy a od té doby mu slouží jako lucerna na jeho nekonečné pouti.


Europe-Hero

25. října 2010 v 12:33 Hudba


Bobři

23. října 2010 v 17:12 Zvířata
www.zbynkuv.blog.cz
Lidem přinášel odjakživa užitek.Patřil k nejvýznamnějším zvířatům obchodu s kožešinami,lidové lékařství využívalo i jeho krev a tuk.
Od nejstarších dob poutal pozornost spisovatelům:Aristoteles ho přirovnává k vydře,Plinius Starší zase píše,že silně kouše,a popadne-li člověka,že ho dříve nepustí,než v něm kosti rozdrtí,že stromy poráží jako sekerou.
Obraz bobra se objevuje v egyptských hieroglyfech,některá indická náboženství zakazovala jeho zabití,Němci ho chránili přísnými loveckými zákony.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Současný bobří jídelníček však tvoří převážně byliny,větvičky a kůra stromů ( nejlépe vrby,topolu,břízy )Soustavným a neúnavným okusováním zvládnou porazit i strom o průměru 70 cm.Neužívají ho však jen k obživě.Občas ho pokácejí a použijí coby základ svého hradu,který pak tvoří hráz na potoce nebo řece.Z něj vyrážejí hned po setmění a vracejí se až pozdě k ránu.Podle odborníků mívá jejich pracovitost kladný vliv na mistní druhovou rozmanitost.V důsledku pokácení některých stromů dojde k prosvětlení území,které se tak stává vhodnějším pro mnohé druhy,zejména ptáky.Na druhé straně přidělává bobří činorodost mnoha lidem vrásky:třeba protipovodňové hráze dokážou proděravět natolik,že celé okolí je ohroženo velkou vodou.
Víte že....
Pod vodou vydrží klidně i 15 minut.
V zajetí se dožívají 35 i více let.
Dnes žijí na dolním toku Labe.V jihozápadních a severovýchodních Čechách,Slezku a podél řeky Moravy od soutoku s Moravskou Sázavou po soutok s Dyjí.

Palác Potála

21. října 2010 v 19:50 Zajimavá místa ve světě
Tajemná obří stavba v srdci Tibetu
www.zbynkuv.blog.cz
Pro každého Tibeťana je pohled na tuhle pevnost vysoko na skále tím nejkrásnějším výhledem na celém světě.Nezaměnitelná silueta,bílo-červená barva a podivné tajemství,které tuhle pevnost obklopuje,sem každý rok přivádějí tisíce poutníků a stovky tisíc turistů.
Proroctví říká,že až přestane existovat Potála,zanikne i Tibet.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Ve starověku tu bývala jen mohutná skála,kterou obrušovaly ledové humalájské větry.Měla tři samostatné vrcholy,a tak Tibeťané usoudili,že jde o příbytek tří hlavních ochránců jejich země-Vajrapaniho,Manjushriho a Avalókitéšvary.
Nejvyšší patra Potály zabírá Potrang Marpo,česky Červená pevnost
www.zbynkuv.blog.cz
Úctu musí vzbudit i u toho,kdo ji chce vidět výhradně očima čísel.Od východu k západu měří 400 metrů,od severu k jihu 350 metrů.Celková rozloha areálu je 130 000 metrů čtverečních.Mohutné zdi jsou v průměru široké tři metry,u paty dokonce až pět.Navíc jsou na mnoha místech zpevněny měděnými pruty,aby odolaly častým zemětřesením.Palác má třináct pater,100 místností,10 000 svatyní,200 000 soch.
Dalajlámova pracovna
www.zbynkuv.blog.cz
V roce 1994 se Potála dostala na seznam Světového dědictví UNESCO.

Angelův vodopád

20. října 2010 v 8:17 Zajimavá místa ve světě
Angelův vodopád-ďáblova tlama.
Přestože název venezuelského vodopádu Salto Angel je možné přeložit jako,,andělský vodopád",mistní indiánský název Churún Merú znamená,,Ďáblova tlama".
S anděly však tato úchvatná padající masa vody nemá nic společného,pojmenována byla po svém objeviteli Jamesi Crawfordu Angelovi,který ji poprvé uviděl z letadla v roce 1933.
Nejvyšší vodopád světa spadá z vrcholu Ďáblovy hory (Auyantepui).Vodní masa,v průměru vysoká 979 m,padá dolů téměř 15 vteřin se hřměním,které je slyšet až do vzdálenosti 50 km.

Motus

18. října 2010 v 16:31 Hudba

www.zbynkuv.blog.cz

Záhada v Kutné Hoře

16. října 2010 v 18:12 Záhady a tajemno kolem nás
Letos v září jsem byl navštívit mou oblíbenou Kutnou Horu.
Vyfotil jsem svůj oblíbený kostel sv.Jakuba,dvě stejné fotky ve stejnou dobu,možná vidíte i čas na kostele,přece se dvě stejné fotky liší,a je to tajemná záhada....vidíte čím?
První pořízená fotka
www.zbynkuv.blog.cz
Druhá fotka ve stejnou dobu,jen trochu z odstupu.
www.zbynkuv.blog.cz

Podzim v Prostějově

12. října 2010 v 17:05 česká města,městečka
Pěkné babí léto u nás v Prostějově
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz

Sloup

8. října 2010 v 21:15 Kuriozity a zajimavosti
Sedmimetrový železný sloup na severu indické metropole Dillí zaujme na první pohled.Je to pozoruhodná stavba stará 1600 let.Mnohem zajímavější je ale fakt,že po všech těch staletích,kdy byl sloup vystaven působením deště i větru,na něm není téměř žádná stopa rzi.Dávnověký zázrak je proto záhadou pro mnoho vědců a badatelů.
www.zbynkuv.blog.cz
Zrod pozoruhodného výtvoru ale leží v daleko hlubší minulosti,,Tento sloup byl vztyčen ke slávě Višnua,nejvyššího z bohů,a mocného panovníka Čardy"hlásá starověký nápis na monumentu.
Čandragupta II.,vládl v letech 375-415 a přispěl svými vítěznými taženími k rozšíření hranic tehdejšího indického impéria.Kovový památník nechal vztyčit jako připomínku svých válečných úspěchů.
Jaké asi museli mít jeho poddaní znalosti a schopnosti,když vytvořili dílo takových kvalit?Jisté je,že se přitom pěkně nadřeli.Dnes je výroba železného sloupu o podobných rozměrech snadnou záležitostí,tehdy ale bylo největším nástrojem na obrábění kovu kladivo.Celý šestitunový monument proto musel být ručně vykován.
Pro věřící je znamením toho,že nad ním drží svou ochranou ruku bohové,pro milovníky záhad zase možným důkazem toho,že naši planetu kdysi navštívili mimozemšťané.Protože kdo jiný by prý něco takového mohl ve starověku vyrobit?
www.zbynkuv.blog.cz
Nachází se uprostřed slavného archeologického parku Mehraulí,komplexu chrámů,mešit a dalších historických staveb,který leží v severní části Dillí.
Mnoho Indů věří,že pokud jej obejmou,splní se jim jejich největší přání.

Iluze

7. října 2010 v 11:35 Soutěž,kvízy
www.zbynkuv.blog.cz
Víte co je to za iluzi?Pozorně se dívejte,na obrázku není to co vidíte.....

Fotka

5. října 2010 v 15:29 O mě
Rád bych se chtěl s vámi podělit o radost,kterou mě udělala moje fotka,která byla vybrána do časopisu svět obrazem.
Fotečku jsem vyfotil letos v létě v Lednici
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Tak proto každé focení za něco stojí....

Den Zvířat

4. října 2010 v 8:13 Úsměv
Dnes 4.října mají svátek všechna zvířata,tak všechno nejlepší....
Světový den zvířat (World Animal Day) se slaví každoročně 4. října na  den svátku Svatého Františka z Assisi, patrona zvířat, který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Tento světec žil v letech 1181- 1226 a proslul svým laskavým vztahem ke všem zvířatům.
Všechny živé bytosti mají stejnou duši, i když tělem se navzájem liší.
www.zbynkuv.blog.cz
Zvířecí pohled umí promlouvat tím nejkrásnějším jazykem.
www.zbynkuv.blog.cz
S zvířaty může být i pěkná legace
www.zbynkuv.blog.cz

Jdou zvířátka na výlet a celé
to organizuje lev. Připomíná zvířátkům: "Nezapomeňte si pláštěnky..." A žába na to: "Ano! Nezapomeňte si pláštěnky, ty sou dobré proti dešti! Hlavně pláštěnky!" Lev se na ni blbě podívá a mluví dál: "A taky svačinu..." A žába na to: "Ano, nezapomeňte si svačinky! Ty jsou proti hladu! Hlavně svačinky!" Lev se na ni zase blbě podívá a mluví dál: "A taky pití..." A žába to zase komentuje: "Ano! Pití to je moc důležité, když vás přepadne žízeň vy ji polijete a máte vystaráno!" V tom lvovi prasknou nervy a křikne na žábu: "To zelené zvíře s velkou hubou s námi nepojede!!!" A žába na to: "Chudák krokodýl, on se tak těšil."

Každý pes je doma lvem
www.zbynkuv.blog.cz

Vlakové nádraží 2

2. října 2010 v 15:55 Kuriozity a zajimavosti
Pokračujeme....Vlakové nádraží 1
Prostějov místní nádraží
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Prostějov Hlavní nádraží
www.zbynkuv.blog.cz
Němčice na Hané
www.zbynkuv.blog.cz
Pardubice
www.zbynkuv.blog.cz
Kostelec na Hané
www.zbynkuv.blog.cz
Hodonín
www.zbynkuv.blog.cz
Litovel
www.zbynkuv.blog.cz
Otrokovice
www.zbynkuv.blog.cz
Kolín
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Tak zase příště
www.zbynkuv.blog.cz

October 2

1. října 2010 v 0:05 Kam kráčíš....
www.zbynkuv.blog.cz
Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd,
neplavil se do neznámých zemí,ani neobjevil nové obzory lidské duše.
Helen Keller