Prosinec 2010

Štastný Nový rok

30. prosince 2010 v 10:30 O mě
Všem svým stálým návštevníkům, a i těm náhodným přeji krásný Nový rok 2011.
Hlavně hodně zdraví,přátelství,lásky,štestí.....a to ostatní příjde už docela samo:-)
www.zbynkuv.blog.cz
Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.

Vesmír vždy stojí při nás,když jdeme za svými sny,jakkoliv hloupé by se mohli zdát.Jsou to naše sny a jen my víme,jakou cenu za ně platíme.

 Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Humor je perla z hloubky, vtip jiskřící perla na povrchu.

Lidé,kteří se ve světě neztratí,jsou lidé,kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom,co chtějí.A když to nenajdou,vytvoří to.

HLAVNĚ SE NIKDY NEVZDÁVEJTE! A TO V KAŽDÉ SITUACI.

Rockson

28. prosince 2010 v 17:51 Hudba
Jedna starší a docela kouzelná.....pěkný poslech.

Krásné a Štastné Vánoce

22. prosince 2010 v 8:20 O mě
Všem milým návštevníkům mého blogu přeji
Krásné Vánoční svátky,plné pohody,lásky,štestí,radosti...a kouzelných chvil.
 Zbyněk

www.zbynkuv.blog.cz


Balení dárků

18. prosince 2010 v 17:56 O mě
Dnes jsem se pustil do balení svých dárků pro své nejmilejší....a koukám kdo mě přispěchal pomoc :-) Ajdinka
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Haf haf,,jak to balíš já bych to haf haf zabalila líp haf
www.zbynkuv.blog.cz
A stejně nejhezčí dárek jsem já haf haf
www.zbynkuv.blog.cz

Power 5

17. prosince 2010 v 13:31 Hudba


Betlémská hvězda

15. prosince 2010 v 10:14 Všeobecné nevědomosti
www.zbynkuv.blog.cz
S blížícím se koncem roku Slunce sestupuje k nejhlubšímu bodu své roční dráhy po obloze.Přichází zimní slunovrat.Letos nastává 22.prosince v 0:38hod.
Pokles slunce se zastaví,dny se začnou prodlužovat a slunce zvolna sílí.Znovu přijde jaro a s ním i zázrak znovuzrození,oslavovaný mnoha pohanskými národy.V antickém Římě se 25. prosince slavil,,den nepřemoženého Slunce,,,Jako den Vánoc (z něm.Weihnachten-svaté noci) se 25.prosinec poprvé slavil v roce 354 našeho letopočtu.
HVÉZDA NAD BETLÉMEM
K neodmyslitelným vánočním symbolům patří-betlém-s betlémskou hvězdou v podomě komety nad jesličkami.Co byla hvězda betlémská,zajímá astronomy již od dob Johannese Keplera.
Všechny hypotézy o podstatě hvězdy vycházejí z několika zmínek v Novém zákonu v Evangeliu podle sv.Matouše,,Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda,hle,mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:,,kde je ten právě narozený král Židů.Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.....Astronimický úkaz,který by mohl být hvězdou betlémskou,musíme hledat v roce Kristova narození.Tím ale není rok 0.Počátek letopočtu se určoval zpětně až v 6.století a došlo při tom k několika chybám.Dnes se historici shodují,že se Kristus narodil nejspíše v roce 7 př.n.l.V této době ale žádná kometa pozorovatelná nebyla.Nastal však jiný velmi vzácný astronomický úkaz,ke kterému dochází jen jednou po mnoha staletí-trojnásobná konjunkce Jupitera se Saturnem.Při ní se setkání Jupiteru se Saturnem opakuje během půl roku třikrát za sebou.V roce 7 př.n.l se koncem května,začátkem října a potřetí počátkem prosince setkal Jupiter,hvězda králů,se Saturnem,hvězdou Židů v souhvězdí Ryb,které bylo znamením židovské země.Takový mimořádný úkaz nemohl tehdejším mudrcům uniknout a je velmi pravděpodobným vysvětlením tajemné hvězdy betlémské.

Kostel Povýšení sv. Kříže

13. prosince 2010 v 10:41 Záhady a tajemno kolem nás
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Přesné datum založení kostela není známo, pravděpodobně byl založen před rokem 1200. Později zde byl zřízen augustiánský klášter. Původní kostelík sv. Kříže byl patrně součástí zdejší tvrze. Ta byla pravděpodobně zničena za válek moravských markrabat. Z této tvrze má pocházet část věže zvonice, zvaná Zelená, která je jednou z dominant města. Její dispozice mezi kostelem a Starou radnicí tomu odpovídá. Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14.století získal prostějovské a plumlovské panství. Roku 1391 sem pozval augustiánské kanovníky z Roudnice nad Labem. Ti postavili kostel nový a u něj klášter. Původní kostelík nechal Petr z Kravař opravit a zřídil v něm rodinnou hrobku. Vznikla tak boční kaple sv. Kříže v kostele Navštívení blahoslavenné Panny Marie u Alžběty v horách.
Klášter s kostelem však neměl dlouhé trvání. Roku 1430 byl zcela zničen husitským vojskem. Jako zázrakem zůstala zachována nejstarší část, kaple sv. Kříže. Obnova svatostánku začala až v letech 1522 až 1535. Bylo využito některých zbytků svislého zdiva a vznikla stavba jednoduché síně s rovným stropem a třemi ochozy. Presbytář byl opraven až v letech 1586 až 1588, tedy po dlouhých 156 letech. Byl zaklenut gotickou klenbou a spojil se s lodí v jeden celek.
www.zbynkuv.blog.cz
Další nečekaná pohroma se udála 27.4.1697. Město tehdy zachvátil nejničivější požár v historii. Padla mu za oběť velká část města a spolu s ním i zdejší kostel u náměstí. Jako zázrakem byl ušetřen dřevěný kříž, který stával před vchodem do kostela. Tento kříž byl pak se svolením olomouckého biskupa po opravě svatostánku položen na hlavní oltář. Došlo k tomu 16.9.1703 a kostel byl zasvěcen na Povýšení svatého Kříže. Tím došlo i k tomu, že kostel se stal poutním místem. Tato tradice se drží dodnes.

Banán

11. prosince 2010 v 7:49 Všeobecné nevědomosti
Suveréně nejoblíbenějším ovocem Evropanů je Banán-ročně se na evropský kontinent doveze skoro pět milionů tun tohoto tropického ovoce.
www.zbynkuv.blog.cz
Málokdo ovšem ví,že banán je po bavlně chemicky nejvíce ošetřovanou plodinou světa.A že pracovníci banánových plantáží nemají právě jednoduchý život.
Banánům se nejlépe daří v subtropických a tropických oblastech,kde hodně prší.Většina banánů,které se dovezou do Evropy,pochází z rozsáhlých plantážích v Latinské Americe nebo Africe.
Rostlina ( banán není strom,ale vzrostlá bylina)začíná plodit po 9 až 10 měsících a růst se nechávají  pouze nejlepší výhonky.Pro ochranu rostlin před škůdci,plísněmi a nemocemi se na ně aplikuje velké množství chemikálií.
Banány rostou v obrovských trsech,jejichž hmotnost se pohybuje mezi 45 a 50 kilogramy,takže je při sklízení musí odsekávat mačetou.Jde o velmi nebezpečnou práci,kterou ovšem v některých případech vykonávají i ženy nebo děti.
www.zbynkuv.blog.cz
Aby prosperovaly,musejí velké nadnárodní firmy nabízet maloobchodním řetězcům co nejvýhodnější podmínky.Snaží se tak banány od majitelů plantáží vykupovat za co nejnižší ceny.Odnášejí to zaměstnanci plantáží,kteří zde vykonávají těžkou fyzickou práci v náročných podmínkách.Pracovní doba 10 až 12 hodin denně,často 6 dní v týdnu,v nesnesitelném vedru a vlhku a většinou bez potřebné ochrany vůči agrochemikáliím.Dostávají velmi nízký plat,který málokdy stačí na jídlo či oblečení pro celou rodinu nebo školné pro potomky.
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Víte že?....
Do střední Evropy se banány dostaly poprvé asi před sto lety
Pracovníci na banánových plantážích v Nikaragui si vydělají 1,20 dolarů na den,tedy asi 20 kč.
Největšími vývozci banánů jsou celosvětově Ekvádor,Kolumbie a Kostarika, v posledních letech se ale rychle rozvíjí toto odvětví i v zemích východní Afriky-v Kamerunu či Pobřeží Slonoviny.
www.zbynkuv.blog.cz
Proč je banán zahnutý?
Banány nerostou na stromech,ale na velkých rostlinách.Nejdříve vykvete velký červený květ,ze kterého vyraší malé banánky.Zpočátku rostou kvůli gravitaci směrem dolů,pak ale,v průběhu zrání,okvětní plátky odpadnou a plody začnou růst směrem k vzhůru-tak vzniká typické zahnutí.

HEAVEN - Až budou trumpety

8. prosince 2010 v 8:03 Hudba
Zahřejeme se trošku?:-)

Zimní spáči

5. prosince 2010 v 15:09 Zvířata
Nastává čas,kdy se mnohá zvířata ukládají k zimnímu spánku.Medvědi,ježci,křečkové,ale i želvy a hadi zalezou do svých úkrytů a nevystrčí nos dříve než příští rok na jaře.
Zimní spánek neni pro zvířata procházkou růžovým sadem.Počet tepů za minutu by se dal spočítat na prstech jedné ruky,dýchání je skoro neznatelné a teplota těla odpovídá teplotě okolí a nezřídka se pohybuje jen něco málo nad bodem mrazu.
Huňatý ospalec
Medvěd hnědý
www.zbynkuv.blog.cz
Populárním zimním spáčem je bezpochyby medvěd hnědý.Přesto spí jenom nepravým zimním spánkem.Udělá si brloh v nějaké jeskyni,pod skalním převisem nebo si ho vyhrabe třeba v mraveništi.Vystele si ho mechem,trávou nebo větvičkami.Na pořádném vystlání brlohu si dávají záležet hlavně březí samice.Mláďata medvědů se totiž rodí v lednu,v době medvědího zimování.Během zimního spánku medvědů teplota těla klesne jen minimálně.Zato srdeční tep se sníží až o 75% a zpomalí se také dech.Medvědi si na zimu nestřádají potravu,a tak musí energii čerpat ze svých tukových zásob.
Mistr střadatel
Křeček polní
www.zbynkuv.blog.cz
Křeček polní spí pravým zimním spánkem.Pro tyto účely si vyhrabává nory v zemi asi 1-2 metry hluboko.Systém křeččího obydlí je poměrně složitý,zahrnuje množství chodeb a komor.Křečci si totiž neumí nastřádat dostatečné zásoby tuku,které by jim vydržely do jara,a tak si musí nashromáždit potravu ve svých podzemních spižírnách.Nezřídka si tak během podzimu stihne tento hlodavec,,nakřečkovat"10-16 kg obilí,brambor a řepy.Důležitá je ale taky hlavní komora,kterou si křeček jako jedinou vystýlá suchou trávou.V ní se pak ukládá k zimnímu spánku.Během něj mu stačí jen 30% energie,kterou by potřeboval v bdělém stavu.Přesto se občas probudí,aby si ve svých spižírnách energii doplnil.Probouzí se v únoru,ale ve své noře setrvává až do jara a žije ze svých zásob.
Hlavně hlavou nahoru
Želva čtyřprstá
www.zbynkuv.blog.cz
Dalším ospalcem s pravým spánkem je suchozemská želva čtyřprstá.Na podzim se musí pořádně vykrmit,aby si udělala dostatečné tukové zásoby.Živí se rostlinou stravou,a tak spásá především nejrůznější byliny,na podzim si ale jídelníček zpestří i zralými plody spadlými ze stromů.Během října,ale někdy už koncem srpna si začne hloubit v zemi noru.Na konci nory si želva vyhrabe malou komůrku,ve které se otočí tak,aby byla hlavou nahoru.Vědci se domívají,že toto opatření slouží proti vdechnutí spodní vody.Během svého spánku se želva probouzí jen velmi zřídka a celou dobu nepije ani nepřijímá potravu.Vlhkost čerpá ze vzduchu.Teplota jejího těla je stejná jako teplota okolí.Ačkoliv je tato želva opravdový otužilec,nesmí teplota v její noře klesnout pod bod mrazu.Při teplotě 10°C klesá želvě činnost srdce o 50% a výrazně se zpomaluje i dech.Na povrch želva vykoukne až v březnu.

Sněží...a sněží.

3. prosince 2010 v 20:01 Počasí
Stále máme podle kalendáře ještě podzim,ale zima plná sněhu jakoby už přišla,tak třeba jaro přijde taky tak brzy a to třeba už v únoru:-)
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
www.zbynkuv.blog.cz
Když je kolem hodně sněhu....není to hezké?
www.zbynkuv.blog.cz

December 2

1. prosince 2010 v 9:58 Kam kráčíš....

www.zbynkuv.blog.cz


Víra je ptáče,které zpívá,ještě když noc je temná.
Rabíndranáth Thakur