Říjen 2011

Neobvyklý zvířecí pomocník

28. října 2011 v 17:22 Zvířata
Tažné koně nebo lovecké psy zná každý.Zvířecí pomocníků,které se člověk naučil využívat k plnění úkolů,na něž mu vlastní schopnosti nestačí,ale existuje mnohem více,A někdy jde o ,,spolupráci"mezi lidmi a zvířaty opravdu hodně neobvyklou.
Zpívající Alarm
Kanárek
Tito zpěvní ptáci našli uplatnění hlavně v uhelných dolech,kde hrozí nahromadění výbušné směsi metanu nebo jedovatého oxidu uhelnatého.
Ptáci mají mnohem rychlejší metabolismus,a tak se u nich následky otravy plynem projeví dříve než u člověka.V dolech byly použivány také myši,ale kanár měl hned několik předností.
Horníci především nemuseli neustále pozorovat změny jeho chování.Stačilo ho poslouchat.Když přestal zpívat,bylo zle a lidé museli důl rychle evakuovat.Neznamená to ale,že by každý únk plynu končil smrtí zvířete.Ve větších dolech klece s ptáky sledovali speciálně vycvičení záchranáři,kteří poznali sebemenší náznaky něčeho podezřelého už z neobvyklých pohybů zvířete.
Přiotrávený kanárek se totiž nejprve začne podivně kymácet na bidýlku a teprve potom z něj spadne a přestane zpívat.Reakce záchranářů proto musely být pohotové,aby stihli zachránit své kolegy i samotného kanára.Byl přece jedním z nich,nepostradatelným členem hornické party.
Po druhé světové válce začala kanáry v dolech postupně nahrazovat technika.Moderní přístroje k detekci plynu jsou přece jen ještě o něco spolehlivější.
V Německu se důlní kanáři přestali použivat už před šedesáti lety,například ve Velké Británii se ale horníci vydávali pod zem s malými klíckami ještě koncem 80.let minulého století.

Večerní podzimní procházka

25. října 2011 v 13:21 Kouzelné pohledy
Večerní procházka pěkným podzimem s nejmilejší Ajdinkou...

Kůzlátka...

23. října 2011 v 14:23 Úsměv
Koza-matka se chystá do města,proto svolá kůzlátka a říká jim:,Tak kůzlátka,já jdu dneska nakoupit a vy budete dnes poprvé sama doma.Ne abyste někomu otvírala.Když někdo zaklepe,tak ty,nejstarší,se zeptáš-KDO JE?Když vám odpoví,to jsem já,vaše maminka,tak neotevřete,ale ty,prostřední,se zeptáš-A HESLO,ZNÁŠ?A když vám odpoví,že jo,tak ty,nejmladší,se zeptáš-A JAK ZNÍ HESLO???A heslo zní: POLIB SI V...EMÍNKO!
Kůzlata kývnou,že vše chápou a slíbí,že to tak udělají.Za dveřma však všechno slyšel vlk a když koza-matka odcházela,tak se schoval,trochu si přibrousil jazyk,aby měl tenčí hlas,a když byl čistý vzduch,tak došel ke dveřím,zaťukal a čekal.Za dveřmi se ozvalo nejstarší kůzle:kdo je?Vlk na to:To jsem já,vaše maminka.
V tom se ozve prostřední a říká:A heslo znáš?
A vlk:Jasně,že znám heslo!
V tom se ho zeptá to nejmladší:a jak zní heslo?No a vlk odpoví:Heslo zní-Polib si vemínko!
A v tom se za dveřmi trojhlasně ozve:A TY SI POLIB PRDEL,MY MÁME KUKÁTKO!!!

Scorpions-The best is Yet to come

17. října 2011 v 11:26 Hudba
Jedna z nej nej od Scorpions....krásný poslech do nového týdne,a jak se zpívá v této písničce,,na na na to nejlepší teprve příjde.....

Malý cestovatel

14. října 2011 v 11:43 O mě
Jsem také velkým cestovatelem,procestoval jsem a viděl toho spoustu:-)
V Kutné Hoře
V Zlatých Horách u dětské léčebny Edel ( tam jsem byl i poprvé,tak jsem si známá místa i pamatoval)
Na rozhledně Biskupská Kupa náročné cestování uf
v lese v jako v pohádce
Mikulov

Jsem vždycky se svým Medvídkem na cestování připraven :-)

Prostějovská Radnice

12. října 2011 v 11:36 Kuriozity a zajimavosti
Samotná stavba podle projektu Karla Huga Kepky byla schválena na zasedání obecního výboru v březnu 1911 a probíhala až do roku 1914 pod vedením Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka.Práce zajišťovalo 38 firem,z toho pouze 9 mimoprostějovských.Stavba byla dokončena 15.dubna 1914,úřadovat se v budově začalo 14.května.
Vznikla tak monumentální dvoupatrová stavba s asymetricky umístěnou věží,která v sobě mísí prvky historizmu a secese.Průčelí radnice je téměř 29 m dlouhé a po římsu 19,5 vysoké.Věž má čtvercový půdorys o straně 9 m,ve výšce 42,5m přechází v kruh.
Nová radnice v Prostějově patří mezi hodnotné a velmi cenné doklady stavebního a uměleckého řemesla počátku 20 století nejen v rámci refionu Prostějovska.Pro své architektonické a umělecké hodnoty byla 10.června 1993 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou.

Kaplička sv.Rochus

8. října 2011 v 22:21 Kouzelné pohledy
Dějiny kaple sv.Rocha navazují na smutné doby třicetileté války a morové epidemie v letech 1632 a 1633.Občané města se obracejí na ochránce proti moru sv.Rocha s úmyslem,že postaví kapli na kopci tehdy zvaném Kamenná hora.Veřejná sbírka na stavbu kaple,zasvěcenému tomuto světci byla započata roku 1634 usnesením magistrátu města.Doba sbírek byla zatížena vpádem Švédů do města roku 1642.Když po odchodu Švédů byla provedena revize pokladny,peníze ze sbírek se nenašly.Je pravděpodobné,že peníze byly ukryty před rabujícími Švédy.Po odchodu Švédů roku 1648 byl konečně položen základní kámen kaple.Sbírky na jeho stavbu pak pokračovaly nerušeně a zvláště se o ně zasloužil farář Nentwig roku 1657.Situaci ztížil roku 1655 mor,ale v roce 1661 se konečně započalo se stavbou.Roku 1666 byla kaple konečně dostavěna a vysvěcena.
Při rakousko-pruské válce koncem roku 1778 byl kopec sv.Rocha obležen pruskými vojsky.Prusové v síle 14 švadron a 5 pluků útočili 14.ledna 1779 na zledovatělém terénu na kopec,kde se zakopalo kolem kaple necelých 1 000 rakouských vojáků.Pruská vojska ustoupila se ztrátou odhadovanou na 300-1000 mužů.Jedna koule z pruského kanónu pronikla dovnitř kaple a je zde uschována dodnes.

Rozhled na Zlaté Hory

Želvy

5. října 2011 v 13:26 Zvířata
Jdou tři želvičky po poušti a mají hroznou žízeň.Po roce cesty najdou kelímek.
Holky,nemá cenu ho brát,stejně nemáme co pít.
Po dalších třech letech cesty konečně dojdou k oáze,kde je krásné jezírko.
,,Holky,teď by se nám hodil ten kelímek.Budeme losovat,která pro něj dojde.
A tak losují.Ta která prohraje,říká:Tak já pro něj dojdu,ale nesmíte se napít dřív,než příjdu!
,,Slibujeme!na to zbývající dvě želvičky.Po šesti letech se želvička stále nevrací.
Kde je tak dlouho?Už by tady měla být zpátky.No počkáme ještě půl roku.
Po dalším půl roce:Kašleme na to,jdem se napít.
Když tak ty dvě pijou z jezírka,vykoukne z křoví ta třetí a říká:,,Když si teda nevěříme,tak já nikam nejdu!!

Krásné podzimní období

2. října 2011 v 16:16 Kouzelné pohledy
Pokud by tak měl být každý podzim,tak by to bylo skoro nejhezčí roční období....